10.Bạch cương tàm

10.Bạch cương tàm

10.Bạch cương tàm

10.Bạch cương tàm

10.Bạch cương tàm
10.Bạch cương tàm
10.Bạch cương tàm

Tên khác:

Cương tàm, Tằm vôi.

Tên khoa học:

Bombyx Botryticatus

Nguồn gốc:

Con tằm nuôi lấy tơ (Bombyx mori L.), họ Tằm tơ (Bombycidae), chết do nhiễm vi nấm Botrytis bassiana Bals.=Beauveria bassiana (Bals.) Vuill., họ Mucedinaceae, phơi hay sấy khô

Thành phần hoá học chính:

Protid (67%), lipid (4%).

Công dụng:

Trị trúng phong mất tiếng, tai biến mạch máu não, méo miệng, chân tay co rút, tinh thần bất ổn, trẻ con dạ đề, lao hạch.

Cách dùng, liều lượng:

Ngày dùng 6-12g, trẻ em dưới 15 tuổi dùng 1-6g.