60. Cây ngọt nghẹo

60. Cây ngọt nghẹo

60. Cây ngọt nghẹo

60. Cây ngọt nghẹo

60. Cây ngọt nghẹo
60. Cây ngọt nghẹo
60. Cây ngọt nghẹo

Tên khác:

Vinh quang rực rỡ.

Tên khoa học:

Gloriosa superba L. = Gloriosa simplex Don., họ Loa kèn trắng (Liliaceae).
Cây có hoa đẹp, mọc hoang tại nhiều nơi ở miền Nam nước ta.

Bộ phận dùng:

Thân rễ.

Thành phần hoá học chính:

Colchicin (0,3%) và các alcaloid khác.

Công dụng:

Có thể dùng làm nguồn nguyên liệu chiết Colchicin.