67. Cây xấu hổ

67. Cây xấu hổ

67. Cây xấu hổ

67. Cây xấu hổ

67. Cây xấu hổ
67. Cây xấu hổ
67. Cây xấu hổ

Tên khác:

Trinh nữ, Cây mắc cỡ, Cây thẹn.

Tên khoa học:

Mimosa pudica L. , họ Trinh nữ (Minosaceae).
Cây mọc hoang ở nhiều nơi trong nước ta và nhiều nước khác.

Bộ phận dùng:

Cành lá, rễ.

Thành phần hoá học chính:

Alcaloid.

Công dụng:

Cành, lá làm thuốc ngủ, an thần.
Rễ chữa nhức xương, thấp khớp.

Cách dùng, liều lượng:

Ngày dùng 6-12g cành lá khô, sắc uống trước khi đi ngủ.
Rễ cây thái mỏng, tẩm rượu sao vàng sắc uống, ngày dùng 100-200g.