71. Chè vằng

71. Chè vằng

71. Chè vằng

71. Chè vằng

71. Chè vằng
71. Chè vằng
71. Chè vằng

Tên khác:

Chè cước man, Dây vàng.

Tên khoa học:

Jasminum subtriplinerve Blume, họ Nhài (Oleaceae).
Cây mọc hoang ở nhiều địa phương trong nước ta.

Bộ phận dùng:

Lá (Folium Jasmini subtriplinervis)

Thành phần hoá học chính:

Flavonoid, coumarin…

Công dụng, cách dùng:

Lá phơi khô pha nước uống hàng ngày cho phụ nữ sau khi đẻ hoặc nấu nước tắm cho trẻ con bị ghẻ lở. Chữa rắn cắn. Lá giã nát hoặc giã với cồn 90° đắp vào nơi áp xe.