75.Dâm bụt

75.Dâm bụt

75.Dâm bụt

75.Dâm bụt

75.Dâm bụt
75.Dâm bụt
75.Dâm bụt

Tên khoa học:

Hibiscus rosa-sinensis L., họ Bông (Malvaceae). Cây mọc hoang ở nhiều nơi trong nước ta.

Bộ phận dùng:

Lá, hoa, vỏ rễ.

Thành phần hoá học chính:

Chất nhầy, flavonoid.

Công dụng:

Lá, hoa chữa mụn nhọt. Vỏ rễ chữa lỵ, rửa mụn nhọt.

Cách dùng, liều lượng:

Lá, hoa tươi giã nhỏ với một ít muối đắp lên mụn nhọt đang mưng mủ, khô thuốc lại thay. Vỏ rễ sắc với nước để uống chữa lỵ hoặc để rửa mụn nhọt.