Chí Cường Tăng Lực

Chí Cường Tăng Lực

Chí Cường Tăng Lực

Chí Cường Tăng Lực

Chí Cường Tăng Lực
Chí Cường Tăng Lực
Chí Cường Tăng Lực

THUỐC BẮC NGÂM RƯỢU

 

-   Sa sâm 3 chỉ       – Trần bì 2 chỉ

-   Phục linh 3 chỉ       – Cương hượt 2 chỉ

-   Bạch truật 3 chỉ      – Phòng phong 2 chỉ

-   Cam thảo 3 chỉ      – Độc hượt 2 chỉ

-   Xuyên khung 3 chỉ    – Tần giao 2 chỉ

-   Đương qui 3 chỉ      – Tục đoạn 2 chỉ

-   Bạch thược 3 chỉ    – Câu kỹ 2 chỉ

-   Thục địa 5 chỉ      – Đại hồi 1 chỉ

-   Đổ trọng 2 chỉ      – Nhục quế 1 chỉ

-   Ngưu tấc 2 chỉ     – Táo nhơn sao 1 chỉ

-   Đại táo 5 trái

+ Các vị tốt, ngâm 1 lít rưỡi rượu tốt, cho ra thuốc, thêm đường thắng hoặc đường phèn cho vừa ngọt và nửa xị nước sôi để nguội.

+ Uống ngày 2 lần sáng và chiều, một lần nửa ly uống rượu. ( ngày 1 lần)