ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

1/ Thuốc Nam

-          Trái dứa gai           3 nắm

-          Lá cốc                   1 nắm

-          Lá tràm                 1 nắm

-          Lá vú sữa              1 nắm

-          Ngãi đen               1 cục

v     Sắc uống 3 chén còn 1 chén

2/ Thuốc Bắc (thang)

-          Sa sâm                 16g

-          Thạch cao             12g

-          Tri mẫu                 10g

-          Cam thảo              6g

-          Mạch môn             12g

-          Thạch hộc             12g

-          Kê nội kim            12g

-          Đại hoàng             16g

-          Đan bì                  6g

-          Phục linh              12g

-          Trạch Tả               12g

-          Hoài Sơn               6g

-          Thiên hoa phấn     12g

v     3 chén còn 1 chén, 2.5 còn 8 phân

3/ Bắc: 

-          Hoài Sơn

-          Huỳnh kỳ

-          Râu mèo

-          Vú sữa đất

Trừ căn (nam)

-          Rễ chuối (sao)

-          Củ Nghệ

-          Cỏ xước