GAN

GAN

GAN

GAN

GAN
GAN
GAN

1/ Viêm gan cổ trướng bụng to, bị tiểu tiên ( Bắc thang)

-          Thông thảo           12g

-          Lụa mề gà            8g

-          Mộc Thông            8g

-          Hải kim sa            8g

-          Hạnh nhân            12g

-          Hậu phác              8g

-          Trần bì                 8g

-          Hạt cải củ             12g

v     Sắc uống 3 chén còn 1 chén

2/ Viêm gan A-B qua thận yếu (sơ gan). Nam Bắc thang kết hợp.

-          Thù lù                  100g

-          Lử Đồng                50g

-          Mướp gai               50g

-          Giáo Long              50g

-          Nắp nước               50g

-          Kim Ngân Hoa        1,5 chỉ

-          Đơn Sâm               2,5 chỉ

-          Khiếm Thiết           1,5 chỉ

-          Chi tử                    6 quả

v     Sắc uống 3 chén còn 1 chén, 2.5 chén còn 8 phân

3/ Viêm gan (sơ gan) A, B, C (siêu vi)

- Thù lù                            3 nắm

- Qua                               1 nắm

- Ô rô                               1 nắm

- Tai đu đủ                        1 nắm

- Dứa gai                          1 nắm

- Tra nhớt                          1 nắm

- Từ bi                              1 nắm

v     Sắc uống 3 chén còn 1 chén

4/ Viêm gan mãn, gan cứng, bụng đầy trướng, thuốc Hoàn Bắc

-          Sài Hồ                    80g

-          Đương Quy              80g

-          Bạch mao căn          80g

-          Sái Thảo                 80g

-          Xích Thược              80g

-          Địa Long                 80g

-          Chỉ Thực                 80g

-          Bổ Hoàng                80g

-          Ngũ Linh Chi            80g

-          Thanh Bì                 40g

-          Kê Nội Kim              40g

-          Miết giáp chế          120g

-          Gan lợn                  120g

v     Tán mịn, luyện mật ong Vò hoàn mỗi hoàn 10g bằng hột nhãn, ngày 2-3 lần 1 lần 1-2 viên.

5/ Viêm gan

Gà ác làm sạch dồn cây chó để vào chưng cách thủy, ăn không.