Kỳ Hoa Dị Thảo 5

Kỳ Hoa Dị Thảo 5

Kỳ Hoa Dị Thảo 5

Kỳ Hoa Dị Thảo 5

Kỳ Hoa Dị Thảo 5
Kỳ Hoa Dị Thảo 5
Kỳ Hoa Dị Thảo 5

THẦN KINH TOẠ

( Teo cơ – Đau nhức thắt lưng – khớp – nhức mỏi) .

- Chim chim 1 chén ( sao vàng  thuỷ thổ )

- Chùm gởi 1 chén  (           //                    )

- Ngãi xanh 1 chén

- Ngãi vàng 1 chén

- Rễ nhào 1 chén

- Rễ ô môi 1 chén

- Nhục quế 3 chỉ

+ Ngâm 1 lít rưỡi rượu với 300gr đường phèn . Âm thổ 5 ngày uống ,  ngày uống 2 lần , mỗi lần nữa ly.

* Thuốc nam phụ uống :

- Chó đẻ 1 nhúm – rễ nhào 1 nhúm

- Nhãn lòng 1 nhúm – rễ dừa lửa 1 nhúm

- Thần thông nữa nhúm – nha đam 1 nhúm

- Mắc cỡ 1 nhúm . Sắc 3 chén còn 1 chén .

* Xoa bóp ( bắc ) – Long não 5 chỉ

- Đinh hương 2 chỉ – Quế khâu 3 chỉ

- Băng phiến 5 chỉ – Hắc phụ tử 2 c

- Đậu khấu 3 chỉ . Ngâm rượu ngập 3 – 4 ngày bóp , không được uống .

1 . BỊNH HO (đàm – gió ) .

- É tía 1 nhúm                  – Lá bưởi 1 nhúm

- Rau tần dầy lá 1 nhúm – Bông vạn thọ 1 nhúm

- Rễ tranh 1 nhúm           – Nhơn trần 1 nhúm

- Gừng lùi 1 nhúm ( 7 lát ) – Trắc bá diệp 1 nhúm

- Rễ chòi mòi sao 1 nhúm

Sắc 3 chén còn 1 chén .

2 . BỊNH BAN ( các thứ )

Thuốc thang

- Chổi đực 1 nhúm      – Rau bợ 1 nhúm

- Vòi voi 1 nhúm        – Rễ chòi mọi 1 nhúm

- Hắc sửu 1 nhúm      – Rau mơ 1 nhúm

- Đọt tre mỡ 1 nhúm – 5 thứ đậu 1 nhúm

Sắc 3 chén còn 1 chén .

3 . Thuốc thang

CẢM THƯƠNG HÀN TÁI ĐI TÁI LẠI – Hoặc cảm trúng nắng gió .

- Ngũ trảo 1 nhúm – Tô diệp 1 nhúm

- Cỏ bắc 1 nhúm     – Lức dây 1 nhúm

- Từ bi 1 nhúm        – Ngà voi 1 nhúm

- Kinh giới 1 nhúm – Cù đèn 1 nhúm

- Hoắc hương 1 nhúm – Hậu phát 1 nhúm

- Cam thảo 1 nhúm – Màn  ri 1 nhúm

Sắc 3 chén còn 1 chén .

4 . Thuốc thang

NÓNG TRONG MÌNH BỨC RỨC ( giải nhiệt )

KHÓ NGỦ – CHÁN ĂN ( cảm tà nhiệt )

- Khổ qua 1 nhúm    – Dậy trắng 1 nhúm

- Cam thảo đất 1 nhúm – Nhãn lòng 1 nhúm

- Nhân trần 1 nhúm – Quế nhánh 1 nhúm

- Mắc cỡ 1 nhúm     – Vỏ quýt 1 nhúm

- Cỏ mực 1 nhúm    – Đằng đằng 1 nhúm

- Bình bát 1 nhúm    – Dâu cây 1 nhúm

- Phục linh 1 nhúm

Sắc 3,5 chén còn 1 chén .

5 . Thuốc thang

BỊNH NGOẠI CẢM – TRÚNG GIÓ NƯỚC

- Ngũ trảo 1 nắm  – Hoắc hương 1 nắm

- Từ bi 1 nắm        – Tô diệp 1 nắm

- Kinh giới 1 nắm – Lức dây 1 nắm

Sắc 3 chén còn 1 chén , tan khí độc .

6 . Thuốc thang

GIẢI CÁC THỨ NHIỆT ĐỘC , GAN YẾU .

Ban Trái

- Lửa đồng 1 nhúm – Săng lá 1 nhúm

- Lá dâu tằm ăn 1 nhúm – Cườm gạo 1 nhúm

- Đậu ma 1 nhúm – Dền tía 1 nhúm

- Mắc cỡ 1 nhúm – Ngà voi 1 nhúm

- Lức dây 1 nhúm – Thù lù 1 nhúm

- Cỏ vườn trầu 1 nhúm

7 . TRẺ EM BỊ LẠNH UẤT ( cảm ) .

- Đậu săn 1 nhúm   – Ngãi cứu 1 nhúm

-Cam thảo 1 nhúm – Cây dâu 1 nhúm

- Quế ta 1 nhúm     – Tô diệp 1 nhúm

- Hắc sửu 1 nhúm

Sắc 3 chén còn 9 phân .

8 . Thuốc thang

TRỊ CÁC LOẠI BAN

- Lữ đồng 1 nhúm

-Đậu săn 1 nhúm

-Mắc cỡ 1 nhúm

- Chổi đực 1 nhúm

- Cỏ sữa 1 nhúm

- Hậu phát 1 nhúm

- Bùm sụm 1 nhúm

- Cây dâu tằm 1 nhúm

- Cỏ vườn trầu 1 nhúm

- Lức dây 1 nhúm

- Thảo nam 1 nhúm ( cam thảo đất )

9 . PHỤ NỮ KINH NGUYỆT KHÔNG ĐỀU TRỒI SỤT .

- Dậy trắng 1 nhúm – Xích quả 1 nhúm

- Vỏ vừng 1 nhúm  – Rau mơ 1 nhúm

- Sầu đâu 1 nhúm   – Trang trắng 1 nhúm

- Ké đầu ngựa 1 nhúm – Kinh giới 1 nhúm

- Hải thảo 1 nhúm  – Dần xây 1 nhúm

- Bù ngót 1 nhúm   – Ích mẫu thảo 1 nhúm

Sắc 3 chén còn 1 chén .

10 . NÓNG NHIỆT SỐT NHẸ ( cuồng bất tỉnh ) .

- Quế ta 1 nhúm – Lài lá 1 nhúm

- Cỏ mực 1 nhúm – Mọi lưu 1 nhúm

- Cù đèn 1 nhúm – Rễ tranh 1 nhúm

- Các căn 1 nhúm – Mạch môn 1 nhúm

- Bình bát 1 nhúm – Tóc tiên 1 nhúm

- Muồng tơi 1 nhúm .

Sắc 3 chén còn 1 chén .

11 . TRẺ EM XANH XAO THIẾU SỨC KHOẺ EN EN ( Bổ dưỡng ) .

- Mắc cỡ 1 nhúm    – Cỏ cú 1 nhúm

- Cây dâu 1 nhúm – Cỏ vườn trầu 1 nhúm

- Sa nhơn 1 nhúm   – Hậu phát 1 nhúm

- Hải thảo 1 nhúm – Chồi đực 1 nhúm

- Vỏ măn cục 1 nhúm – Sài hồ 1 nhúm

- Đậu săn 1 nhúm – Bùm sụm 1 nhúm

Sắc 3 chén còn 1 chén .

12 . BỔ HUYẾT HOÀ MÁU

( Phụ nữ  máu xấu xanh xao , en en )

- Đỗ trọng 1 nhúm( 1 chỉ ) – Đậu săn 1 nhúm

- Trang trắng 1 nhúm       – Sài hồ 1 nhúm ( 1 chỉ )

- Kinh giới 1 nhúm ( 1 c ) – Huỳnh cầm 1 nhúm( 1 c )

- Huyết rồng 1 nhúm       – Quế chi 1 nhúm ( 1 c )

- Cỏ cú 1 nhúm                – Chùm gởi 1 nhúm

- Rau mơ 1 nhúm             – Cam thảo 1 nhúm ( 1 c )

- Dậy trắng 1 nhúm

Sắc 3,5 chén còn 1 chén .

13 . TRỤC HUYẾT Ứ ( tắt kinh , chậm )

- Trái cần thăng 1 nhúm

-Sài hồ 1 nhúm

- Xích thằng 1 nhúm

-Trắc cây 1 nhúm

- Muồng nhỏ 1 nhúm

-Bá bịnh 1 nhúm

- Dền tía 1 nhúm

- Cù đèn 1 nhúm

- Cỏ cú 1 nhúm

- Cây dâu 1 nhúm

Sắc 3 chén còn 1 chén , 3 chén còn 9 phân .

14 . THAI SỤT ĐAU BỤNG ( an thai )

- Rau mơ 1 nhúm – Ngãi cú 1 nhúm

- Chổi đực 1 nhúm – Quế ta 1 nhúm

- Vỏ quýt 1 nhúm – Huỳnh cầm 1 nhúm

- Rễ thâm 1 nhúm – Tô diệp 1 nhúm

- Lữ đồng 1 nhúm – Sa nhơn 1 nhúm

- Khổ qua 1 nhúm – Cỏ cú 1 nhúm

- Bình bát 1 nhúm

Sắc 3 chén còn 1 chén .

15 . AN THAI ( thiếu máu )

- Cam thảo 1 nhúm

-Vỏ dừa 1 nhúm

- Dậy trắng 1 nhúm

-Dâu lá 1 nhúm

- Tô diệp 1 nhúm

-Trái sa nhiên 1 nhúm

- Cỏ mực 1 nhúm

-Khổ qua 1 nhúm

- Đậu săn 1 nhúm

- Chổi đực 1 nhúm

- Rau tần 1 nhúm

Sắc 3 chén còn 1 chén .

16 . SAU KHI SANH UỐNG SỔ LÒNG ( bảo an thân sản hậu )

- Cam thảo 1 nhúm       – Ngọc anh 1 nhúm

- Khổ qua 1 nhúm         - Bông vạn thọ 1 nhúm

- Cửu lý hương 1 nhúm – Cây vang 1 nhúm

- Lá tràm(rừng) 1 nhúm – Cỏ cú 1 nhúm

- Dần xay 1 nhúm          – Trang trắng 1 nhúm

- Muồng lá nhỏ 1 nhúm – Ô dước 1 nhúm

Sắc 3 chén còn 1 chén .

17 . PHUï NỮ MÁU HUYẾT NÓNG XẤU ( dưỡng huyết – thanh máu )

- Khổ qua 1 nhúm   

-Cam thảo 1 nhúm

- Kinh giới 1 nhúm

-Bông vạn thọ 1 nhúm

- Trang trắng 1 nhúm

-Củ cỏ cú 1 nhúm

- Muồng lá nhỏ 1 nhúm

Sắc 3 chén còn 1 chén  .

18 . PHỤ NỮ MÁU HUYẾT KHÔNG ĐIỀU , ớn lạnh lưng – tay chưn

- Hậu phát 1 nhúm     – Cam thảo 1 nhúm

- Cây vang 1 nhúm     – Củ riềng 1 nhúm

- Trái sa nhơn 1 nhúm – Vỏ quýt 1 nhúm

- Tô diệp 1 nhúm         – Củ bồ bồ 1 nhúm

- Bông vạn thọ 1 nhúm – Kinh giới 1 nhúm

- Ích mẫu 1 nhúm

- Huyết rồng 1 nhúm

Sắc 3,5 còn 1 chén .

19 . NHỨC MỎI CƠ THỂ – UỂ OẢI .

- Trang trắng 1 nhúm   – Móng tay 1 nhúm

- Ké đầu ngựa 1 nhúm – Cỏ bạc đầu  1 nhúm

- Dành dành 1 nhúm    – Bông dừa 1 nhúm

- Mọi lựu 1 nhúm         – Ngà voi 1 nhúm

- Dậy trắng 1 nhúm

- Bù ngót 1 nhúm

Sắc 3 chén còn 1 chén .

20 . BỊNH NGOẠI CẢM:( Gió nhập )

- Ngũ trảo 1 nhúm – Tô diệp 1 nhúm

-Từ bi 1 nhúm         – Lức dây 1 nhúm

- Kinh giới 1 nhúm – Củ sả 1 nhúm

- Hoắc hương 1 nhúm .

(Bị nói lớn tiếng)

Sắc 3 chén còn 1 chén .

21 . BỊNH NỘI THƯƠNG : ( do thất tình lục dục )

- Đậu săn 1 nhúm

-Cây dâu 1 nhúm

- Cam thảo 1 nhúm

-Tô diệp 1 nhúm

- Quế ta 1 nhúm

- Hắc sửu 1 nhúm

- Ngãi cứu 1 nhúm  .

(Bị nói tiếng nhỏ )

Sắc 3 chén còn 1 chén .

22 . ĐIỀU HÒA KINH NGUYỆT ( chung phụ nữ )

- Ích mẫu 30 gram

- Hương phụ ( tứ chế ) 40 gram ( cỏ cú )

- Ngãi diệp 30 gram ( thuốc cứu )

1. Nếu người bịnh nóng thì thêm

- Rau má tươi 40 gr

2. Nếu lạnh thì thêm

- Gừng : (đốt tồn tính ) 16 gr

3. Nếu người bịnh ra máu nhiều ( cầm )

- Cỏ mực sao ( 40 gr )

- Rễ cây gai ( sao) 40 gr ( trừ ma căn )

4. Bị rong huyết dai dẳng thêm :

- Cỏ mực sao cháy đen 40 gr

- Gạt nai hoặc sừng trâu 12 gr

- Tóc đốt thành than 12 gr

Sắc 3 chén còn 1 chén .

23 . THUỐC BỔ ĐIỀU KINH CHO NGƯỜI XANH XAO THIẾU MÁU SUY YẾU :

- Hương phụ ( cỏ cú ) tứ chế : 40 gr

- Thuốc cứu 30 gr

- Ích mẫu 30 gr

- Hà thủ ô 40 gr

- Đậu đen 40 gr

-Rễ cây gai 40 gr

- Lá xung già 40 gr ( trừ ma căn )

Sắc 3 chén còn 1 chén .

24 . ĐIỀU KINH CHO NGƯỜ BỊNH RONG KINH .

- Hương phụ ( tứ chế ) ( cỏ cú ) 40gr

- Thuốc cứu 30 gr

-Hà thủ ô 40 gr

- Rễ mỏ vàng 20 gr

-Rễ nhào 20 gr

- Ích mẫu 30 gr

( Rễ mỏ vàng lấy rễ đâm thẳng xuống đất )

- Nếu có tê nhức mình thì thêm :

- Dây đậu xương 12 gr

-Dây săn dừng 12 gr

- Cây cù đèn 8 gr

-Cây trung quân 12 gr

- Ngãi bông  8 gr ( sao thuỷ thổ )

Sắc 4 chén còn 1 chén .

25 . ĐÀN BÀ HUYẾT TRẮNG DO NHIỄM KHUẨN ( vệ sinh kém )

a . Thuốc uống :

- Thuốc cứu 30 gr ( sao dấm )

- Củ cỏ cứu (đâm nát )

- Cỏ màn trầu 50 gr

- Râu ngô ( bắp ) 50 gr

- Rễ bông trang 30 gr ( trắng và đỏ )

- Muồng trâu 30 gr

Sắc 3 chén còn 9 phân ( 15 thang khỏi ) .

b. Nếu ngứa cửa mình thì xông thuốc :

- Rau sam 50 gr

- Đinh hương 40 gr ( 1 chỉ )

- Phèn chua 20 gr

Đỗ 1 lít rưỡi nước nấu sôi đổ vào cái khạp ngồi xông , nước nguội đem rửa cho sạch âm hộ .

c. Nếu có trầy lở cổ tử cung bên trong do nhiễm khuẩn , thuốc rửa:

 - Phèn chua phi 20 gr

- Nghệ vàng(nghệ xà cừ ) 30 gr ( tán bột )

- Hàn the ( phèn the ) 20 gr

Nấu sôi 15 phút , lộc sạch rồi nấu lại nữa , để nguội bơm vào âm đạo .

d. Nếu lỡ ngứa nặng :

- Hồng hoa 4 gr ( túm vải mỏng )

- Bột nghệ xà cừ 8 gr ( túm vải mỏng )

- Phèn chua phi 1 gr

- Bọt hàn the 2 gr

- Dầu dừa thắng thật tới 40 gr

Nấu 1 giờ nhắc xuống . Khi thuốc còn ấm lấy 2 túm vải ra . Thêm băng phiến 0,25 g , khuấy đều sau khi rửa âm đạo xong , bơm thuốc này vào trị huyết trắng có mũ cổ tử cung hoặc dùng phết cửa mình nếu bị ngứa lỡ .

26 . ĐÀN BÀ HUYẾT TRẮNG  DO CƠ THỂ SUY YẾU

(âm hộ bị ngứa có thể dùng thuốc Mêseptic rữa ) .

Bài 1 : Gà ác giò 1 con làm sạch ruột

- Bạch quả ( 5 chỉ ) 20 gr

- Hột sen 10 gr

- Gạo 20 gr

Tán nhỏ 2 vị trên trộn với gạo , bỏ vào trong gà ác , nấu cho mềm  ăn .

Bài 2 : ( hay ) Huyết trắng – dây trằn – sa tử cung :

- Củ cỏ cú ( hương phụ ) 12 gr tứ chế

- Thuốc cứu 12 gr

- Ích mẫu 12gr

- Mạch môn 12 gr

- Cây lẹo trắng ( bạch đồng nữ ) 20 gr

- Cây bông trang trắng 12 gr

- Cây bông trang đỏ 12 gr

- Cây trung quân đỏ 12 gr

- Cỏ xước 12  gr

- Cây móp  12 gr

* Nếu có đau trằn 2 bên thì thêm :

- Củ rán  bay 12 gr ( kỵ thai )

- Dây đổ trọng 12 gr

- Dây săn dừng 12 gr

- Dây đậu xương 12 gr

- Rễ mỏ vàng 12 gr

- Vỏ cây sống răn 4 gr

Sắc 1 lít rưỡi nước còn nữa lít chia làm 3 uống trong ngày .

* Nếu sa tử cung lâu ngày :

- Vong nem ( lá ) 2 nắm

Nấu nước ngồi ngâm ( nguội ấm ) rửa cửa mình , nằm đít cao hơn đầu .

27 . ĐỘNG THAI

Đang có thai , té , đánh , đau bụng ra ít huyết dùng :

Bài 1 :

-Thuốc cứu 30 gr

-Rễ cây gai 30 gr

- Ích mẫu 30 gr

-Tía tô 20 gr

Sắc 3 chén còn 8 phân , nằm nghỉ ít đi .

Bài 2 :

- Cỏ lá tre nướng 50 gr

- Gừng lùi 10 gr

- Trà 1 nắm

Sắc 2 chén còn nửa chén uống tối, nằm nghỉ

Bài 3 :

- Cỏ màn trầu 50 gr

- Lá vong nem 20 gr

- Dây nhãn lòng 50 gr

Sắc 2 chén còn nữa chén , uống tối nghỉ .

ĐỘNG THAI ĐAU BỤNG ÍT RA HUYẾT .

Bài 1 :

- Cỏ mực 50gr

- Lá chùm ruột 50gr

-Lá vong nem 20 gr

- Rau má nướng 1 nắm

-Dây nhãn lòng 50 gr

- Cỏ màn trầu 50 gr

Sắc 2 chén còn 6 phân . Tối uống nằm nghỉ .

Bài 2 :

- Vỏ cây me 50 gr

- Vỏ cây nhào 50 gr

- Gạo lức hay trắng 100 gr

Sắc 2 chén còn 6 phân . Tối uống nằm nghỉ .

Bài 3 :

- Vỏ xơ mướp (đốt than ) 1 muỗng

- Than trấu nếp 1 muỗng canh

Quậy với nước chín uống 2 lần ( nữa chén )

BỔ DƯỠNG NGƯỜI ĐẺ

Bài 1 :

- Gà trống tơ 1 con

- Nước cơm rượu 300 ml

- Gừng(sắc mỏng ) 30 gr

Bỏ gà vào thố sắp gừng, đổ cơm rượu  lên ( vào ) chưng cách thủy , ăn nhiều ngay .

( nóng quá bớt gừng ) .

Bài 2  :

- Hà thủ ô 30 gr

- Củ cỏ cú 20 gr

- Nghệ xà cừ 15 gr

- Tiêu lép 5 g

Sắc siêu đất 3 chén còn 8 phân .

Bài 3 : THUỐC RƯỢU BỔ :

 ăn tiêu hóa , bổ tỳ , ấm cơ thể , cho bỏ lửa sớm , cho người già yếu đau lâu mới mạnh .

- Vỏ cây chim chim xắc mịn 150gr

- Riềng tươi xắc mỏng 50 g

- Gừng tươi 20 g

- Vỏ quýt xắc mịn 20 g

- Dây thần thông 5 phân xắc mỏng

- Rượu  trắng 1 lít

* Phơi khô ngâm rượu 4 ngày bỏ xác , thêm vào 300 gr đường cát , quậy tan , cho nước mưa nấu chín nguội 2 lít , để yên lóng trong 2 , 3 ngày , rót vào chai dùng .

* Người lớn 1 muỗng canh , trước bữa ăn , trẻ em phân nữa người lớn .

29 . LỢI SỮA CON BÚ .

Dùng cho người không bịnh , không đau vú :

Bài 1 :

- Chân heo 1 cái

- Gạo nếp 100 gr

- Móng heo 3 cái ( thiếu cũng được )

- Trái mít non gọt bỏ vỏ 100 gr

- Hột bầu thúng bỏ vỏ 100 gr

- Đu đủ non gọt bỏ vỏ 50 gr

Cách làm : Nếu không có bầu thế hột mè ( sao vàng ) , móng heo làm sạch , cho vào nồi hầm ăn .

Bài 2 :

- Hột bông cải 100 gr

- Sanh địa 50 gr

Nấu nước uống suốt ngày đêm , đặc biệt cho con bú hâm thuốc lại uống trước 15 phút , nên hầm chân heo ăn mỗi ngày .

30 . TRỊ BỊNH SƯNG VÚ

Bài 1 :

- Lá ớt hiểm 1 nắm

- Đu đủ non 1 trái – muối 1 ít

- Khế chua 1 trái

- Da bên trong mề gà tán bột khô 1 cái rữa sạch , đâm nát , xào ấm , đắp lên vú sưng ngày 1 lần .

Bài 2 : Đau vú chưa có mũ

- Lá cây ngà voi 1 nắm

- Cỏ bạc đầu 1 nắm

- Cỏ chưn vịt 1 nắm

- Gừng 1 ít , muối 1 ít

Tất cả đâm nát xào dấm ấm ấm , đắp lên chỗ sưng ngày 3 lần , 3 ngày liền .

Bài 3 :

- Lá thuốc cứu 1 nắm

- Củ ngãi xanh 1 nắm – tỏi 1 cũ lớn

- Đu đủ non 1 trái

- Gừng 1 ít , hành hương 1 ít

Đâm nát xào dấm lấy vải bọc đắp lên vú sưng , ấm ấm , coi chừng nóng da , ( lấy ra khi nóng quá ) .

31 . CÁC THỨ ĐẸN ( miệng lưỡi )

Bài 1 :

- Đọt lá muồng trâu 3 lá

- Mật ong 1 chút

Đâm nát hoà mật rơ

Bài 2 :

- Rau sam 10 g

- Muối 1 g

Đâm chung rơ

Bài 3 :

- Đọt ớt hiểm 5 đọt

- Muối 1 chút

Đâm vào để chút nước sôi rơ lưỡi .

32 . TRẺ EM ỈA CHẢY :

Bài 1 : ỉa chảy phân không có đàm

- Đọt ớt non ( nướng ) 10 g

- Rau  sam 30 g

- Gừng lùi 3 g

- Trà 10 g

Để vào ly chế nước sôi ngập 15 – 20 phút , uống ngày 1 muỗng canh , ngày nhiều lần .

Bài 2 : ỉa chảy phân có màu hồng :

- Rau sam 30 g

- Cỏ sữa nướng 30 g

- Cỏ mực nướng 30 g

- Trà 30 g

Đổ nước vừa ngập nấu còn 1 nữa cho uống 1 lần 1 – 2 muỗng canh .

Bài 3 : ỉa chảy có đàm máu

- Củ cây dậy sao vàng 30 g

- Rau sam 30 g

Đổ ngập nước nấu còn 1/ 2 ngày uống nhiều lần , 1 lần 1 muỗng canh .

Bài 3 có thể dùng :

- Cây nụ áo 30 g

- Lá cây nổ đồng tiền 30 g

- Cỏ mực 30 g

- Rau sam 30 g

Cách làm uống như trên .

33 . NÓNG LÀM KINH

Trẻ em bị nóng giựt , tìm cách hạ nhiệt độ , dùng thuốc .

Bài 1 :

- Rau dắp cá 5 g

- Phèn chua 0,5 g

Đâm nhuyễn chế 1 chung nước sôi lấy nước cho uống , ngày nhiều lần .

Bài 2 :

- Lá trầu lương 4 g

- Thằn lằn bạch 1 con

- Phèn chua 1 g

Đâm nát vắt nước uống .

Bài 3 :

- Lá bù ngót 1 nắm

- Củ sã 1 củ

- Măng sậy 10 cái

- Đậu xanh 1 nắm

Đâm nát chế vô 1 ly nước sôi vắt lấy nước uống nhiều lần .

34 . TRÁI ĐỎ – BAN ĐỎ .

Bài 1 :

- Dây giác tía 1 nắm

- Lá đậu săn 1 nắm

- Lá dâu tằm ăn 1 nắm

- Dây lức 1 nắm

Sao vàng đổ 2 chén sắc còn nữa chén , uống nhiều lần .

Bài 2 :

- Dây lưỡi đồng 1 nắm

- Cỏ bạc đầu 1 nắm

- Rễ tranh hay mía lao 1 nắm

- Ké đầu ngựa 1 nắm

Đổ 2 chén nước sắc còn nữa chén uống nhiều lần .

35 . NỔI TRÁI RẠ ( bộc nước )

- Gốc rạ nếp 12 g

- Cỏ xước 8 g

- Cỏ mực 12 g

- Cỏ sữa 12 g

- Rễ tranh 12 g

Sắc 2 chén còn 6 phân , tuổi nhỏ 5 – 6 tuổi chia ra 3 lần uống .

36 . TRÚNG THỰC LÀM KINH

Trẻ em ăn không tiêu , lên cơn co giựt :

Bài 1 :

- Rau húng cây 20 g

- Rau tần dầy lá 20 g

- Muối 5 g

Đâm nát vắt nước cho uống .

Bài 2 :

 Gừng tươi để vỏ 1 củ nhỏ đâm nát thêm chút đường và nước sôi , uống nhiều lần trong ngày .

Bài 3 :

 Vỏ cây mù u 1 nắm – Gừng 3 lát

Sắc nhỏ đổ 1 chén sắc còn nữa chén cho uống nhiều lần trong ngày .

37 . SÀI ĂN ĐẦU ( Lở ngứa )

Tắm gội sạch hằng ngày sạch sẽ rồi phết :

Bài 1 :

-Vỏ cây sầu đâu 1 miếng

- Rượu trắng 1 ly .

Mài cho đặc rồi phết lên , Gội đầu bằng lá sầu đâu với phèn chua .

Bài 2 :

-Rít đốt tồn tính 10 g

-Đất cứng trùng đốt dỡ 10 g

Dầu dừa đủ trộn 2 thứ phết lên .

38 . HO GIÓ : Do viêm mũi họng , khác với ho phổi , đàm , khò khè .

Bài 1 : Ho căn bản .

- Rau tần dầy lá 12 g

- Lá hẹ 12 g

- Lá tía tô 12 g

- Kinh giới bông hoặc lá 8 g

- Gừng tươi 8 g

Sắc 2 chén còn 8 phân , nhỏ uống ít .

1 – Đối với các cháu viêm họng nhẹ chỉ cần :

- Rau tần 2 – 5 g , muối 1 ít

2 – Nếu trong mình nóng :

Bớt gừng thêm :

- Lá tre 8 g

- Lá dâu tằm ăn 12 g

- Rau má 12 g

Bài 2 :

Rễ cây sừng trâu mài nước cơm hoặc tán bột uống 1 g , ngày 3 lần . Nếu người lớn dùng :

- Rau húng cây 12 g

- Lá tía tô 12 g

- Rau tần dầy lá 12 g

- Củ sã già 8 g

- Vỏ quýt 8 g

- Gừng 8 g

Sắc 3 chén còn 1 chén , 3 chén còn 9 phân . Nếu nóng quá thêm :

- Lá dâu tằm ăn 12 g

- Rau má 12 g

- Lá hẹ 12 g

39 . HO THƯỜNG KHÔNG ĐÀM

- Cỏ chân vịt 50 g

- Gừng 5 g

- Bông bụp 10 cái

- Muối 1 cục lớn

Đâm nát chế nước sôi uống , trẻ em thêm đường .

40 . HO CÓ ĐÀM

- Cỏ chân vịt 50 g

- Gừng 5 g

- Tỏi 3 tép lớn

- Chanh lá 30 lá

- Củ cỏ ống 20 g

Đâm nát vắt uống , hay chưng cách thuỷ uống cũng được .

41 . HO GÀ

- Bông khế 30 g

-Cam thảo đất 30 g

- Bông bụp 30 g

-Gừng 5 g

- Bông đu đủ đực 30 g

-Củ sả già 30 g

- Bông ngò tây 30 g

Sắc 2 chén còn 7 phân , uống 3 – 4 ngày liên tục

42 . HO DO CẢM CÚM :

- Tỏi 10 g

- Cỏ chân vịt 30 g

- Rau húng cây 10 đọt

Đâm nát chế nước sôi vắt uống .

43 . TIÊU ĐỘC : NỔI MỀ ĐAI – NHỌT – NGỨA

Khắp mình , u nhọt , ghẻ .

* Tắm :

- Lá sầu đâu 300g

- Phèn chua 30 g

- Lá me 30 g

-Ngành ngạch 30g

Nấu nước xong rồi  lấy nước tắm.

* Thuốc đắp mục nhọt :

- Bông và lá cúc vàng 5 g

- Muối 1 chút

hoặc nhền nhện ôm trứng 1 con

Củ hành 1 củ

Đâm nát vặt lên mục nhọt

* Xát lên mày đai ( mề đai )

1. Lá khế chua vò nát hơ nóng thoa lên .

2. Lá mù u – tóc rối

Chay trét xuồng – đốt che kín xông

3. Xông tàn ong ruồi

44 . TIỂU ĐƯỜNG :

Trái nhào 1 kg , vác vừa ngâm 300 gr đường ( cát hoặc phèn ) 10 ngày , bỏ nước , lấy xác phơi khô tán bột , uống ngày 3 lần , 1 lần 1 muỗng cà phê.

45 . TIỂU ĐƯỜNG NẶNG :

- Lá cốc(ăn ) 1 nắm

- Lá tràm ( rừng ) 1 nắm

- Lá vú  sữa(ăn)1 nắm

- Trái dứa gai 3 nắm

- Ngãi đen 1 củ bằng tay cái

Sắc 3 chén còn 1 chén uống 1 tháng là khỏi .

46 . HO LAO ( vi trùng cóc )

1. Cây dấu ó tươi

Mù u

Xao vàng sắc uống .

2. Thuốc vòi tía

Tròng đỏ trứng gà

Đâm trộn uống ( vắt nước )

47 . NÓNG BỨC RỨC TIỂU GẮT

- Rễ tranh 1 nhúm

-Nhãn lòng 1 nhúm

- Rễ cau 1 nhúm

-Vong nem 1 nhúm

- Tơ hồng 1 nhúm

Sao sắc uống trong nhiều ngày .

48 . SỐT THƯƠNG HÀN

- Đậu săn 1 nhúm – Cỏ bắc 1 nhúm

- Dâu lá 1 nhúm    – Cỏ chồng chầu 1 nhúm

- Bù ngót 1 nhúm – Thảo nam 1 nhúm

- Rau mơ 1 nhúm   – Bùm sụm 1 nhúm

- Nhãn lòng 1 nhúm – Bồ bồ 1 nhúm

- Khổ qua 1 nhúm – Lá ngũ trảo 1 nhúm

- Rau húng cây 1 nhúm

Sắc 4 chén còn 1 chén , 3 chén còn 1 chén .

49  . XÔNG ĐAU YẾT HẦU .

- Hột cà na đốt

- Chút phèn chua – Thổi

Hoặc :

-Châu sa

-Băng  phiến

- Long não phi – Thổi

50 . THUỐC TRỪ PHONG THẤP TÊ BẠI

- Rễ bưởi 1 nhúm – Dây thần thông 1 nhúm

- Rễ nhào 1 nhúm – Rễ  cù đèn 1 nhúm

- Vòi voi 1 nhúm    – Hà thủ ô 1 nhúm

- Ngãi xanh 1 nhúm – ngãi vàng 1 nhúm

- Cây từ bi 1 nhúm

Xao vàng ngâm 2 lít rượu trong 10  ngày 200 gr đường phèn uống 2 lần 1 lần nữa ly .

51 . TIỂU GẮT ( Rút nước cổ trướng )

- Bí đau 1 nắm       – Bìm bìm 1 nắm

- Hột bo bo 1 nắm – Mã đề 1 nắm

- Vỏ cao tằm vung 1 nắm – Rễ dứa gai 1 nắm

- Cỏ tim bức 1 nắm – Dây cườm gạo 1 nắm 

- Cỏ lác đồng tiền 1 nắm – Cây bắp 1 nắm

- Da trâu đốt than 1 ít – Râu bắp 1 nắm

- Cây càng cuốn 1 nắm – Đậu đỏ 1  nắm

- Ô rô 1 nắm

( Nếu rút nước cổ trướng : thêm : Mã đề 20g , bìm bìm 20g , dây cờm thảo 12g , rễ dứa gai 8g ) .

Sắc 3,5 chén còn 1 chén .

52 . TÊ BẠI TAY CHÂN :

- Cù đèn 1 nắm

-Cây cà bắp ( gốc ) 1 nắm

- Cây quao 1 nắm

-Dây trái cám 1 nắm ( gốc )

- Cây cơm cháy ( củ gối ) 1 nắm

- Cây mét 1 nắm xao vàng nhợt

Sắc 3 chén còn 1 chén .

53 . ĐAU LƯNG – NHỨC MÕI.

- Vỏ bưởi 2 lượng

- Lá thuốc cứu 1 nắm

Để chung sắc uống khi còn nóng .

Hoặc : - Rau  mương 1 nắm

- Cỏ xước 1 nắm

Hai thứ sao vàng thuỷ thổ sắc uống .

54 . TRẺ EM THỐI ( thúi ) LỖ TAI .

- Bảy đọt cam già đem đâm nhỏ hoà nước 1 ít , khuấy đều cho uống ngày 3 lần , lấy nước nhỏ lỗ tai .

Hoặc : Lấy cây nhọn đâm vào cây chuối hột , lấy mũ chảy ra nhỏ vào lỗ tai sẽ khỏi .

55 . TRÚNG THỰC ĐẦY BỤNG .

- Vỏ quýt lâu năm 2 chỉ

- Trà  2  chỉ

- Gừng sống 3 – 4 lát

Đổ chung ngâm nước sôi lấy nước uống rất công hiệu .

* Hoặc ăn đồ trúng đau bụng uống thuốc không khỏi : Lấy giấm hoà với đường ăn sẽ hết

56 . CON NÍT ( LỚN ) NÓNG LÀM KINH -  Giựt co tay chân

- Phèn chua 1 chỉ

-Củ sã 2 chỉ

- Hành hương 1 tép

-Vỏ chanh giấy 1 miếng

- Tỏi 2 tép

Đỗ chung đỗ 7 muỗng rượu , cách 2 giờ cho uống rất công hiệu .

57 . BỊNH HÔI NÁCH

- Phèn chua phi tán nhỏ 1 chỉ

- Long não bột 1 chỉ

- Gừng 1 miếng

Đâm nhỏ vắt lấy nước . Rửa xà bông sạch nách thoa lên .

58 . TRÚNG PHONG MÉO MIỆNG

- Dùng 7 – 9 hột đu đủ tía đâm nhỏ , méo bên phải đắp  bên trái , méo bên trái đắp bên phải, trong 15 phút miệng y trở lại , lấy ra kẻo méo ngược lại .

59 . ĐAU BỤNG ỈA ( Thổ tả )

- Lá xoài ( sài ) già 2 nắm

- Lá ổi non 1 nắm sao vàng

Đổ 3 chén sắc còn 9 phân uống .

60 . ĐÀN BÀ MỚI SANH BỊ  phù thủng do cảm phong thấp , máu huyết suy kém , láng da mặt hoặc tay chân

- Vỏ quýt nướng 2 vỏ

- Cây ké 1 nhúm       – Rau má 20 lá

- Hoắc hương 1 nhúm – Rễ tranh 1 nắm

- Tía tô 1 nhúm       – Cỏ mực 1 nắm

- Cỏ cú 5 củ            – Cây lá muồng 1 nắm

- Lá cù đèn 5 lá      – Cỏ màn trầu 1 nắm

- Vỏ quýt 1 vỏ       – Củ sã đâm 5 củ

- Bìm bìm 1 nắm

Đổ sắp nước sắc còn 2 chén , chia 2 lần uống , đái nhiều là hết .

61 . ĐÀN BÀ SANH KHÓ

- Lấy trái đu đủ tươi xẻ 2 cột dưới gang bàn chân , 1 bên nữa miếng , quay mũi về gót , 15 phút sẽ sanh , sanh rồi lấy ra ngay .

* Nếu bị sa dạ con thì : Dùng 14 hột thầu dầu ( Tức đu đủ tía ) đâm nhỏ đặt lên thóp đầu , lấy vải cột lại , tử cung ( dạ con ) lần lần lên , khi bình thường lấy ra ngay .

62 . MỚI SANH RA HUYẾT ÍT -Ngăn mệt , bức rức , khó chịu .

- Rau má nướng sơ 10 lá

- Cây cù đèn vạt nhỏ xao vàng 1 nắm

- Rễ lài dây 1 nắm , bỏ vô ít muối , Sắc 3 chén còn 1 chén ( vài ngày ) rồi uống bài điều kinh

63 . CÓ THAI KHÔNG YÊN

Đau bụng , đau lưng , đau chằn chằn , bị tê , bị té , đánh động thai .

-  ích mẫu 1 nắm        – Rễ nhàu 1 nắm

- Thuốc cứu 10 lá      – Cỏ màn chầu 1 nắm

- Củ cỏ cú đâm 10 củ – Vỏ quýt 1 nắm

- Củ sã 10 lát              – Gừng sống 10 lát

Đổ sắp nấu còn 2 chén cách 4 giờ uống 1 lần

64 . TIỂU TIỆN RA MÁU ( nội thương )

- Lọ chảo gang 1 muỗng lớn

- Tóc rối đốt thang 1 muỗng

- Cỏ mực sao đen 1 muỗng

- Thuốc cứu 9 lá

-Trắc bá diệp 1 nắm

- Rau má 1 nắm

-Cây ké 1 nắm

- Rễ tranh sao đen 1 nắm

- Muồng trâu 1 nắm

-Cam thảo đất 1 nắm

- Vỏ quýt 1 nắm

-Cỏ màn trầu 1 nắm

- Củ sã 1 nắm

-Gừng sống 10 lát

Đỗ thiếp sắc còn 2 chén chia 2 lần uống .

65 . ĐÀN BÀ HUYẾT NÓNG – huyết trắng .

- Cây móng tay trắng 1 nắm

- Rau má 1 nắm

- Cỏ mực 1 nắm

- Rau sam 2 nắm

- Rễ tranh 1 nắm

- Vỏ dừa vạt nhỏ 1 nắm

- Cây muồng trâu 1 nắm

- Thuốc cứu 10 lá

- Cây ké 1 nắm

- Màn trầu 1 nắm

- Cam thảo đất 1 nắm

- Cây nga 1 nắm

-Vỏ quýt 1 nhúm

- Củ sã 10 lát

- Gừng  sống 5 lát

Đỗ thiếp sắc còn 2 chén uống 2 lần ban ngày 1 lần , 1 lần đi ngủ uống .

66 . BĂNG HUYẾT (đến rong kinh nhiều )

Huyết hư , có kinh xối xã , hàn  tử cung cầm máu lại :

- Cỏ mực tươi 3 nắm – Lọ chảo 1 muỗng canh ( chảo gang )

Hai thứ đâm nhuyễn chế nước sôi vắt lấy nước uống cầm ngay .

* Phương này tuyệt căn :

- Cỏ mực 1 nắm

-Thuốc cứu 10 lá

- Lọ chảo gang 1 muỗng

- Rau má 1 nắm

- Rễ tranh 1 nắm

- Cây muồng vạt nhỏ 1 nắm

- Cây ké 1 nắm , cam thảo đất 1 nắm

- Cỏ màn trầu 1 nắm

- Vỏ quýt 1 nắm

- Củ sã 10 lát

- Gừng sống 10 lát

Đỗ nước thiếp sắc còn 2 chén chia làm 2 lần uống rất hay .

67 . KINH NGUYỆT CÓ ÍT hoặc tắt kinh không đều làm tức mệt .

- Thuốc cứu 10 lá     – Củ cỏ cú 15 củ

- Cây quao 1 nắm     – Củ sã 15 củ

- Ích mẫu 1 nắm lớn – Rau má 1 nắm

- Cỏ mực 1 nắm        – Rễ tranh 1 nắm

- Cây muồng trâu 1 nắm – Cỏ màng trầu 1 nắm

- Cây ké 1 nắm         – cam thảo  đất 1 nắm

- Vỏ quýt 1 cái

Đổ thiếp sắc còn 2 chén chia 3 lần uống trong 1 ngày .

68 . KINH NGUYỆT TRỒI SỤT KHÔNG ĐỀU huyết ra rất xấu .

- Thuốc cứu 9 lá      – Cây quao 1 nắm

- ích mẫu 1 nắm       – Cam thảo đất 1 nắm

- Chồng trầu 1 nắm – Cỏ mực 1 nắm

- Rễ tranh 1 nắm      – Gừng sống 3 lát

Đỗ thiếp sắc còn 2 chén chia làm 2 lần uống trong ngày .

69 . RƠ CÁC THỨ ĐẸN ( Con nít người lớn )

- Lá muồng trâu 1 nắm

- Muồng lá nhỏ 1 nắm

- Cỏ mực 1 nắm

-Hàn the 1 cục nhỏ đâm chung vắt nước hoà mật ong rơ . Rồi uống bài 70

70 . TAI MẮT MIỆNG RĂNG : Mắt có ghèn , đau tai , miệng răng :

- Rễ trang 1 nắm  – Dâu tằm ăn 6 đọt

- Cỏ mực 1 nắm   – Cúc trắng 3 bông

- Đậu xanh cà 3 muỗng

- Rau má 1 nắm   – Cây muồng 1 nắm

- Cây ké 1 nắm    – Cỏ chồng chầu 1 nắm

- Vỏ quýt 1 nắm  - Cam thảo đất 1 nắm

- Củ sã 10 lát       – gừng sống 3 lát

Sắc 3 chén còn 1 chén .

71 . SÂU RĂNG – CHẢY MÁU RĂNG

Lỗ tai thíu có mũ do nhiệt nóng sưng nhức :

- Cây bù ngót 1 nắm      – Rau má 1 nắm

- Đậu xanh cà 1 muỗng – Rễ tranh 1 nắm

- Rau má 1 nắm             – Cỏ mực 1 nắm

- Bí đau 2 khoanh          – Cây ké 1 nắm

- Cam thảo đất 1 nắm   – Củ sã 10 lát

- Cỏ màn trầu 1 nắm    – Vỏ quýt 1 cái

- Cây muồng 1 nắm      – Gừng sống 3 lát

Đổ thiếp sắc còn 2 chén uống sáng tối .

* Thổi tai thúi : Phèn the 5 phân .

- Phèn chua 5 phân

– Băng phiến 5 phân .

Ba thứ  tán nhuyễn trộn đều , quấn giấy thổi ngày 3 lần , 3 ngày hết .

72 . MÔI NỨT – LƯỠI TƯA – nóng trong mình .

- Cây đậu săn 1 nắm      – Rễ tranh 1 nắm

- Cây bù ngót 1 nắm      – Rau sam 1 nắm

- Cỏ chồng chầu 1 nắm – Rau dền tía 1 nắm

- Cỏ mực 1 nắm   – Đậu xanh cà muỗng 1 nắm

- Cây muồng trâu 1 nắm – Cam thảo đất 1 nắm

- Mía lau 1 nắm              – Củ sã 10 lát

- Cây ké 1 nắm              – Vỏ quýt 1 nắm

- Gừng sống 3 lát

Đổ thiếp sắc còn 2 chén chia làm 2 lần uống trong ngày .

73 . PHÙ THỦNG TAY CHÂN SƯNG – Do thận yếu , huyết sanh .

- Muồng trâu 10 lá – Rau má 1 nắm

- Rễ cau non 5 cái – Rễ tranh 2 nắm

- Củ sã lùi 2 lát      – Vỏ quýt nướng 1 vỏ

- Cỏ mực 1 nắm    – Cam thảo đất 1 nắm

- Rễ nhào 1 nắm   – Củ dứa gai sao 2 khoanh

- Lá é 1 nắm         – Cỏ chồng chầu 1 nắm

- Tía tô 1 nắm       – Hoắc hương 10 lát

- Hậu phát 3 chỉ    – Gừng sống 3 lát

Đổ thiếp nước sắc còn 2 chén chia 3 lần uống , sáng , trưa , chiều .

74 . ĐAU LƯNG – NHỨC MỎI – TÊ BẠI , Trẹo trặc .

- Rễ nhào 1 nhúm    – Rau má 1 nhúm

- Ngãi xanh 1 nhúm – Cam thảo đất 1 nhúm

- Rễ ô môi 1 nhúm – Rễ tranh 1 nhúm

- Thuốc cứu 10 lá    – Cỏ mực 1 nhúm

- Cây ké 1 nhúm     -  Củ sã 10 lát

- Gừng sống 3 lát .

Sắc 3 chén còn 1 chén .

75 . ĐAU GAN LÓI TAY PHẢI SƯỜN – Vàng da , ăn ngủ kém .

- Trái dành dành 1 nắm

- Rau má nướng 1 nắm – Muồng trâu 1 nắm

- Ổ vò vò 1 ổ       – Hoắc hương 1 nắm

- Rễ tranh 1 nắm – Cỏ mực 1 nắm

- Trái táo 3 trái   – Cỏ màn trầu 1 nắm

- Cây ké 1 nắm – Me đất 1 nắm

- Vỏ quýt 1 vỏ   – Cam thảo đất 1 nắm

- Củ sã 10 lát    – Sa nhơn 4 trái

- Gừng sống 3 lát

Sắc 3 chén còn 1 chén hoặc đổ thiếp sắc còn 2 chén uống 3 lần .

76 . SƯNG GAN – SƯNG LÁ LÁCH – mét xanh , lớn bụng , biếng ăn .

- Dành dành 5 trái         – Rau má 1 nắm

- Dây thần thông 10 lát  - Cỏ mực 1 nắm

- Cây thường sơn 10 lát – Rau đắng biển 1 nắm

- Cây ké 1 nắm             – Thù lù 1 nắm

- Cây muồng 1 nắm       – Vỏ quýt 1 nắm

- Cỏ chồng chầu 1 nắm  - Gừng sống 3 lát

- Củ sả 10 lát

Sắc 3,5 còn 1 chén .

77 . THUỐC ĐAU BAO TỬ : Chậm tiêu , ợ chua , đau bụng , sôi bao tử .

- Củ bồ bồ 1 nắm ( nữa chén )

- Đậu đỏ rang 100 hột

- Củ cỏ cú 5 nhúm ( hơn nữa chén )

- Củ sã lùi 5 nhúm ( nữa chén )

- Củ riềng lùi 2 nhúm ( 1/ 4 chén )

- Cám rang 1 chén ( lưng )

- Hậu phát 2 chỉ

- Đậu trắng sao vàng 100 hột

- Đậu xanh 120 hột

- Đậu đen 10 hột

- Đậu nành rang cháy 5 hột

- Bao tử  heo sấy giòn 1 cái

Phơi khô tán nhuyễn , trộn đều , đậy kín , sau bữa ăn 1 muỗng cà phê.

78 . ĐAU BAO TỬ LÓI CHỚN THUỶ – ăn uống kém – ói

- Củ sã 10 lát     – Cỏ mực 1 nắm

- Rau má 1 nắm – Cỏ màn trầu 1 nắm

- Lá ké 1 nắm     – Cam thảo 1 nắm

- Muồng trâu 1 nắm – Củ cỏ cú 10 củ

- Củ riềng 2 lát   – Cây ké 1 nắm

- Vỏ quýt 1 cái    – Gừng 3 lát

- Sa nhơn 10 trái – Đậu khấu 10 trái

- Nhục quế 2 chỉ

Đổ thiếp nước sắc còn 2 chén chia làm 2 lần uống trong ngày .

79 . THUỐC MÁT TRỊ NÓNG BÓN , nhiệt độc làm bón .

- Huỳnh liên 3 chỉ

– Huỳnh cầm 3 chỉ

- Huỳnh bá 3 chỉ    

– Chi tử 2 chỉ

- Xuyên đại hoàng 1 lượng rưỡi

Tán bột thắng bột hoặc đường vò viên bằng hạt đậu , phơi bóng râm .

Xổ : Người lớn 10 – 15 hoàn , trẻ em 4 – 6 hoàn .

Nhuận trường êm 3 – 4 hoàn mỗi ngày .

80 . THUỐC TIÊU : Nhuận trường – xổ bón .

1. Xuyên đại hoàn đối thủ 2 lượng

2. Lá muồng trâu khô sắc nhỏ 1 cân

3. Gừng khô sắc nhỏ nhúm

4. Củ cỏ cú 4 nắm lớn

5. Củ xã già 4 nắm

6. Củ bồ bồ 4 nắm

7. Muối rang 1 nắm

Tán nhuyễn vò viên bằng hạt đậu với đường hoặc bột , Phơi bóng râm xổ 10 hoàn , nhuận trường 3 hoàn .

81 . ĐAU BỤNG CÁC CHỨNG ( Trừ đau bụng máu và lãi , không uống )

- Củ bồ bồ 20 lát

- Củ xã lùi 20 lát

- Củ cỏ cú đâm 10 củ

- Gừng lùi 10 lát

- Củ riềng 10 lát

- Quế khâu 1 nhúm

- Thuốc cứu 20 lá

Phơi khô tán bột vô chai , mỗi lần uống 1 muỗng cà phê vun .

82 . CẢM ĂN NHIỀU TRÚNG THỰC .

- Lá é 1 nắm

-Ổ vò vò nướng 1 cái

- Hoắc hương sao 10 lá

-Củ bồ bồ 10 lát

-Tía tô sao 10 lá

-Củ bồ bồ 10 lát

- Cỏ mực ( sao ) 1 nhúm

-Rễ tranh  1 nhúm

- Cây ké ( sao ) 1 nhúm

-Vỏ quýt 1 nhúm

- Cam thảo đất 1 nhúm

- Gừng sống 3 lát

Sắc 4 chén còn một chén .

83 . HO SUYỄN – MỚI HOẶC KINH NIÊN theo con nước ho đỏ mặt ồ ồ .

- Vỏ quýt 1 nhúm    – Gừng khổ 1 nhúm

- Củ sả già 3 nhúm – Củ bồ bồ 3 nhúm

- Hượt thạch 2 chỉ   – Hậu phát 5 chỉ

- Tạo giác 2 chỉ      – Khô phàn 2 chỉ

- Bạch phàn 2 chỉ

Thắng mật vò hoàn bằng hột nhãn , khi lên cơn suyễn uống 1 – 2 hoàn với nước nóng .

* Nếu suyễn lâu năm , Nam 7 nữ  9 bao tử chuột đốt thành than ngâm với 1 ly rượu uống 3 ngày là hết .

* Nếu ho ra huyết lấy cây tre ( kỵ sắt ) đào rễ dâu tằm ăn phía trước mặt trời mọc sao vàng sắc uống .

84 . HO CẢM – SƯNG PHỔI : Thở tức ngực , khó thở , nóng nhẹ .

- Củ dền 1 củ        – Tía tô 10 lá

- Nghệ xào 10 lát – Hoắc hương 10 lá

- Mía lau 3 mắc     – Rau húng cây 5 đọt

- Dâu tằm ăn 1 nhúm – Cỏ mực 1 nhúm

- Hột cải 1 muỗng– Rễ tranh 1 nhúm

- Ké 1 nhúm         – Muồng trâu 1 nhúm

- Rau má 1 nhúm – Cỏ màn trầu 1 nhúm

- Cam thảo đất 1 nhúm – Củ sã 3 lát

- Vỏ quýt 1 cái   – Gừng sống 3 lát

Đỗ thiếp sắc còn 2 chén , chia 2 lần uống trong ngày .

* Uống phụ thêm : Rau má , lá đậu xanh , cam thảo đất , me đất + muối nuốt từ từ .

85 . HO CẢM : Bị trúng nắng , nước , gió , sổ mũi ho hen , nóng lạnh , nhức đầu .

* Thuốc xông trước :

- Lá sã 1 nắm

- Lá bồ đề 1 nắm

-Lá ngũ trảo 1 nắm

- Rau húng cây 1 nắm

-Lá ngũ trảo 1 nắm

Để chung nấu xông 2 lần rồi uống thang sau :

- Cây cải trời 1 nhúm

-Cây chỉ thiên 1 nhúm

- Rau húng cây 1 nhúm

-Chanh lùi 1 trái

- Đậu xanh 1 nắm

-Vỏ quýt 1 nắm

- Rễ tranh 1 nắm

-Cam thảo đất 1 nắm

- Gừng sống 3 lát

Sắc 3 chén còn 1 chén .

86 . HO LAO TỔN : Ho lâu ngày , bị cảm lâu thương tổn , yếu sức .

- Củ cỏ ống đâm 10 củ

- Cỏ mực 1 nắm – Cây muồng trâu 1 nắm

- Rau má 1 nắm – Tía tô 10 lát

- Cây ké 1 nắm  – Rau húng cây 1 nắm

- Cỏ chồng chầu 1 nắm – Cây thuốc cứu 1 nắm

- Cam thảo đất 1 nắm    – Hoắc hương 1 nắm

- Củ sã 10 lát – gừng sống 5 lát

Sắc 3  chén còn 1 chén , uống 3 ngày phụ thêm : thuốc vòi đâm lấy nước uống với trứng gà và mật ong  ( khi dùng mật ong , không ăn rau đắng và hành )

87 . TRÚNG THẤP : ( Trúng hơi đất ) Làm đau lưng , đau tay chưn mình mẩy rủ riệt , nhức mỏi uể oải .

- Lá ngũ trảo 1 nắm – Rễ nhào 1 nắm

- Rễ ô môi 1 nhúm   – Ngãi xanh 2 lát

- Rau má 1 nắm      – Cỏ mực 1 nắm

- Vỏ quýt 1 nắm      – Củ sã 1 nắm ( 5 lát )

- Rễ tranh 1 nắm     – Cỏ màn trầu 1 nắm

- Gừng 3 lát             – Vòi voi 1 nắm

Sắc 3 chén còn 1 chén , đổ tí rượu uống .

* Phụ : Nếu có đau nhức : Ngãi xanh , lá thuốc cứu , lá ngũ trảo xào dấm nóng bọc lại đặt lên chỗ đau nhức .

88 . CẢM TRÚNG NƯỚC – TRÚNG NẮNG

- Lá đậu săn 1 nắm

-Lá sã 1 nắm

- Lá bồ bồ 1 nắm

-É tía 1 nắm

- Rau húng cây 1 nắm

-Hoắc hương 1 nắm

- Củ sã 5 lát , rau má 10 cọng

- Cam thảo đất 1 nắm lớn

- Vỏ mãn cầu 1 nắm

- Gừng sống 3 lát

Sắc 3 chén còn lại 1 chén ( có thể lấy nước này xông ).

89 . CẢM SỐT RÉT ( Nóng lạnh ) Phân cử :

- Dây thần thông 10 lát – Tía tô 1 nắm

- Cỏ mực 1 nắm    – Hoắc hương 1 nắm

- Rễ tranh 1 nắm   – Củ cỏ cú đâm 5 củ

- Muồng 1 nắm     – Thường sơn xào dấm 1 nắm

- Cây ké 1 nắm     – Cỏ chồng chầu 1 nắm

- Cam thảo đất 1 nắm – CÂY ré 1 nắm

- Vỏ quýt 2 vỏ – củ sã đâm 3 củ

Sắc 3,5 còn 1 chén .

90 . BAN ĐỎ VÀ CÁC THỨ BAN huyết nóng khí độc ứ bên ngoài , ban đỏ .

- Rễ tranh 1 nắm      – Đậu săn 1 nắm

- Lức dây 1 nắm       – Bù ngót 1 nắm

- Dâu tằm ăn 1 nắm – Cây duối 1 nắm

- Mía lau 1 nắm       – Vỏ quýt 1 nhúm

- Măng sậy 1 nắm   – Cây rạ nếp 1 nắm

Sắc 3 chén còn 1 chén .

91 . BAN ĐEN NÓNG NHIỆT DỮ ( cấp cứu ) qua cảm thương hàn .

- Đậu đen sao chính 50 hột

- Cây muồng trâu 1 nắm

-Trùng cơm nặn ruột sao vàng 20 con

- Bù ngót 2 nắm

- Rau húng cây 3 đọt

- Cỏ màn trầu 1 nắm

Trộn các thứ , mốc ruột trái bí đau nướng ( hoặc khúc chuối già ) vắt lấy nước cho uống , nhiều lần .

Cử ăn đồ cứng : Rau dền n