Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm
Pháp âm
Pháp âm
mp32408 Kinh Pháp Cú, phẩm 26, Bà La Môn (câu 415)
Cập nhật: 24.05.2019 | Lượt nghe: 30 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32406 Chăm sóc bệnh nhân
Cập nhật: 24.05.2019 | Lượt nghe: 26 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32403 Không tu uổng lắm ai ơi
Cập nhật: 24.05.2019 | Lượt nghe: 33 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32402 Kinh Pháp Cú phẩm 26, Bà La Môn (câu 414)
Cập nhật: 24.05.2019 | Lượt nghe: 25 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2490 Năm Kỷ Hợi nói chuyện con heo
Cập nhật: 24.05.2019 | Lượt nghe: 4 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2489 Sự khác biệt trong tu tập
Cập nhật: 24.05.2019 | Lượt nghe: 5 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2488 Hành trang của tu sỹ
Cập nhật: 24.05.2019 | Lượt nghe: 6 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2487 Ý nghĩa năm con Heo
Cập nhật: 24.05.2019 | Lượt nghe: 6 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2486 Thiền thông minh
Cập nhật: 24.05.2019 | Lượt nghe: 9 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2485 thiền tập lần thứ 44 Bát chánh đạo (TT)
Cập nhật: 24.05.2019 | Lượt nghe: 6 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2483 Khóa tu thiền tập 18 , 37 phẩm trợ đạo
Cập nhật: 24.05.2019 | Lượt nghe: 6 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2482 Y đức trong giao tiếp
Cập nhật: 24.05.2019 | Lượt nghe: 5 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2481 Hóa giải sao hạng xui và khổ
Cập nhật: 24.05.2019 | Lượt nghe: 5 | Download: Click download
Thích Trí Huệ