Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm
Pháp âm
Pháp âm
mp32214 Có tu có chứng đắc
Cập nhật: 10.11.2018 | Lượt nghe: 417 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32213 10 thứ tiền không thể mua
Cập nhật: 10.11.2018 | Lượt nghe: 490 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32212 Bất hạnh và mai mắn
Cập nhật: 10.11.2018 | Lượt nghe: 496 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32211 Chuyển cảnh giới và giác ngộ
Cập nhật: 10.11.2018 | Lượt nghe: 427 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32210 Tầm cầu giáo pháp
Cập nhật: 09.11.2018 | Lượt nghe: 409 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32209 Thiền, 37 Phẩm Trợ Đạo
Cập nhật: 09.11.2018 | Lượt nghe: 327 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32208 Ta là ai
Cập nhật: 09.11.2018 | Lượt nghe: 425 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32207 Phước lành và hạnh lành
Cập nhật: 09.11.2018 | Lượt nghe: 371 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32206 Thái độ tu và thái độ sống
Cập nhật: 09.11.2018 | Lượt nghe: 333 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32204 4 Pháp chứng Thánh
Cập nhật: 09.11.2018 | Lượt nghe: 335 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32203 Nhổ gốc và chặc ngọn phiền não
Cập nhật: 09.11.2018 | Lượt nghe: 391 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32202 Tu không khó, khó là chổ không tu
Cập nhật: 09.11.2018 | Lượt nghe: 377 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32201 Kinh Pháp Cú, phẩm 26, phẩm Bà La Môn (câu 393)
Cập nhật: 08.11.2018 | Lượt nghe: 348 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2315 Thiền Phật Giáo, bài 2, Ngũ uẩn là gì (phần 2)
Cập nhật: 30.10.2018 | Lượt nghe: 340 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2314 Thiền Vipassana Minh Sát Tuệ, 5 uẩn là gì (tiếp theo)
Cập nhật: 30.10.2018 | Lượt nghe: 331 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2313 Thiền tập lần thứ 19, bài, Thập Nhị Nhân Duyên
Cập nhật: 30.10.2018 | Lượt nghe: 235 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2312 Thay đổi cuộc đời
Cập nhật: 30.10.2018 | Lượt nghe: 417 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2311 6 việc hối hận về sau
Cập nhật: 30.10.2018 | Lượt nghe: 372 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2310 Tổng quan về lời Phật dạy
Cập nhật: 30.10.2018 | Lượt nghe: 367 | Download: Click download
Thích Trí Huệ