Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm
Pháp âm
Pháp âm
2235 Giải thoát qua 2 con đường
Cập nhật: 18.09.2018 | Lượt nghe: 274 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2234 Bước chân Tịnh Độ
Cập nhật: 18.09.2018 | Lượt nghe: 352 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2233 Diệu Pháp Liên Hoa
Cập nhật: 18.09.2018 | Lượt nghe: 370 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2232 Pháp niệm sửa tâm
Cập nhật: 18.09.2018 | Lượt nghe: 316 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2231 Bí mật của tạo hóa
Cập nhật: 18.09.2018 | Lượt nghe: 336 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32180 Phật giáo Việt Nam thời du nhập
Cập nhật: 15.09.2018 | Lượt nghe: 404 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32179 Pháp số, số 3
Cập nhật: 15.09.2018 | Lượt nghe: 412 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32178 Giật mình lo tu
Cập nhật: 15.09.2018 | Lượt nghe: 487 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32177 Hữu duyên với Phật
Cập nhật: 15.09.2018 | Lượt nghe: 446 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32176 Kinh Pháp Cú, phẩm 26, Bà La Môn , phần 2
Cập nhật: 15.09.2018 | Lượt nghe: 396 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32175 4 quả tu chứng
Cập nhật: 15.09.2018 | Lượt nghe: 452 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32174 Niệm Phật đúng chánh pháp
Cập nhật: 15.09.2018 | Lượt nghe: 384 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32173 Bồ Tát thành Phật dưới cội Bồ Đề
Cập nhật: 15.09.2018 | Lượt nghe: 320 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32172 Tu dễ lắm
Cập nhật: 09.09.2018 | Lượt nghe: 484 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32171 2 Pháp thay đổi cuộc đời
Cập nhật: 09.09.2018 | Lượt nghe: 484 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32170 Báo hiếu trong dân gian và trong kinh Phật
Cập nhật: 08.09.2018 | Lượt nghe: 389 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32169 Kinh Pháp Cú, phẩm 23, phẩm voi
Cập nhật: 08.09.2018 | Lượt nghe: 297 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32168 Kinh Pháp Cú, phẩm 24, Tham ái
Cập nhật: 08.09.2018 | Lượt nghe: 338 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32167 Thiền Lâm Bảo Huấn, Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu
Cập nhật: 08.09.2018 | Lượt nghe: 350 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32166 Nước trong không có cá
Cập nhật: 08.09.2018 | Lượt nghe: 414 | Download: Click download
Thích Trí Huệ