Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm
Pháp âm
Pháp âm
2408 Kinh Pháp Cú, phẩm 26, Bà La Môn (câu 415)
Cập nhật: 04.02.2019 | Lượt nghe: 503 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2407 Khuyến phát Bồ Đề Tâm Văn, phần 1 Niệm Phật Trọng Ân
Cập nhật: 04.02.2019 | Lượt nghe: 539 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2406 Chăm sóc bệnh nhân
Cập nhật: 04.02.2019 | Lượt nghe: 508 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2405 Thiền tập lần thứ 31, bài 37 Phẩm Trợ Đạo, Ngũ Lực
Cập nhật: 04.02.2019 | Lượt nghe: 598 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2403 Không tu uổng lắm ai ơi
Cập nhật: 04.02.2019 | Lượt nghe: 553 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2402 Kinh Pháp Cú phẩm 26, Bà La Môn (câu 414)
Cập nhật: 04.02.2019 | Lượt nghe: 501 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2400 Kinh Bát Đại Nhân Giác phần 2
Cập nhật: 04.02.2019 | Lượt nghe: 510 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2399 Kinh Bát Đại Nhân Giác phần 1, Giới thiệu kinh
Cập nhật: 04.02.2019 | Lượt nghe: 509 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2398 Tu ngọn, Tu thân, Tu gốc
Cập nhật: 04.02.2019 | Lượt nghe: 566 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2397 Kinh Nghiệm Tu
Cập nhật: 04.02.2019 | Lượt nghe: 488 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2396 Thiền tập lần thứ 30, bài 37 Phẩm Trợ Đạo, Ngũ Căn
Cập nhật: 04.02.2019 | Lượt nghe: 483 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2395 Diệu Pháp Âm
Cập nhật: 04.02.2019 | Lượt nghe: 534 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2393 Tại sao chứng đắc
Cập nhật: 04.02.2019 | Lượt nghe: 478 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2392 Kinh Pháp Cú, phẩm 26, Bà La Môn (câu 410)
Cập nhật: 04.02.2019 | Lượt nghe: 465 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32290 Lược sử Phật Thích Ca qua 9 sự kiện
Cập nhật: 18.01.2019 | Lượt nghe: 827 | Download: Click download
Thích Trí Huệ