Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm
Pháp âm
Pháp âm
mp32020 Thế nào là quy y Tam Bảo
Cập nhật: 18.04.2018 | Lượt nghe: 92 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32019 Văn tư tu trong kinh Phật
Cập nhật: 18.04.2018 | Lượt nghe: 85 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32018 Kinh Pháp Cú phẩm 14, phẩm Phật Đà câu 182
Cập nhật: 18.04.2018 | Lượt nghe: 90 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32017 Kinh Pháp Cú, phẩm 8, phẩm Ngàn câu 111
Cập nhật: 18.04.2018 | Lượt nghe: 87 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32016 Dưới cọi Bồ Đề
Cập nhật: 18.04.2018 | Lượt nghe: 110 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32015 Lợi ích của Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn
Cập nhật: 18.04.2018 | Lượt nghe: 73 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32014 Kinh Pháp Cú phẩm 18, phẩm Cấu Uế
Cập nhật: 18.04.2018 | Lượt nghe: 68 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32013 Đức Phật đản sanh
Cập nhật: 18.04.2018 | Lượt nghe: 68 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32012 Phật Giáo các nước
Cập nhật: 18.04.2018 | Lượt nghe: 65 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32011 Ky nang hoang phap.mp3
Cập nhật: 18.04.2018 | Lượt nghe: 58 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2100 Quả báo của bốn hạng người
Cập nhật: 18.04.2018 | Lượt nghe: 20 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2099 Tu thiền tập khóa 4 phần 2
Cập nhật: 18.04.2018 | Lượt nghe: 25 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2098 Tu thiền tập khóa 4 phần 1,
Cập nhật: 18.04.2018 | Lượt nghe: 21 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2097 Ai là người đẹp nhất
Cập nhật: 18.04.2018 | Lượt nghe: 22 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2096 Kinh Pháp Cú phần 2 Không Phóng Dật câu 30,31,32
Cập nhật: 18.04.2018 | Lượt nghe: 18 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2095 Lễ tổng kết Phật sự và từ thiện 2017
Cập nhật: 18.04.2018 | Lượt nghe: 15 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2094 Bình thản trước cuộc đời
Cập nhật: 18.04.2018 | Lượt nghe: 18 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2093 Tu là sữa chính mình
Cập nhật: 18.04.2018 | Lượt nghe: 16 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2092 Thiền Lâm Bảo Huấn phần 2
Cập nhật: 18.04.2018 | Lượt nghe: 15 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2091 Làm sao hết khổ
Cập nhật: 18.04.2018 | Lượt nghe: 15 | Download: Click download
Thích Trí Huệ