Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm
Pháp âm
Pháp âm
mp32270 Kinh Pháp Cú, phẩm Bà La Môn (câu 394)
Cập nhật: 10.01.2019 | Lượt nghe: 67 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32269 3 hạnh phúc lớn nhất
Cập nhật: 10.01.2019 | Lượt nghe: 94 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32268 Chuyên đề Phật học, 4 pháp làm Thánh
Cập nhật: 10.01.2019 | Lượt nghe: 76 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32267 Người trí học giới và học pháp
Cập nhật: 10.01.2019 | Lượt nghe: 75 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32266 Tu thiền khóa 8, bài thiền và thực tập thiền
Cập nhật: 10.01.2019 | Lượt nghe: 62 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32265 Thiền tập lần 8, bài Thất Bồ Đề Phần
Cập nhật: 10.01.2019 | Lượt nghe: 59 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32264 Lột xác
Cập nhật: 10.01.2019 | Lượt nghe: 112 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32263 Vật cản trên đường tu
Cập nhật: 10.01.2019 | Lượt nghe: 92 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32262 4 pháp tu
Cập nhật: 10.01.2019 | Lượt nghe: 71 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32261 Cách chuyển hóa tâm
Cập nhật: 10.01.2019 | Lượt nghe: 91 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2390 Áo nghĩa kinh Kim Cang
Cập nhật: 09.01.2019 | Lượt nghe: 24 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2389 Cảm xúc là gì, Cái gì làm nên cảm xúc
Cập nhật: 09.01.2019 | Lượt nghe: 61 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2388 Lễ tri ân 20 - 11 sư phụ Thượng Trí Hạ Huệ
Cập nhật: 09.01.2019 | Lượt nghe: 17 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2387 Khóa tu thiền tập lần thứ 14, Thiền tọa
Cập nhật: 09.01.2019 | Lượt nghe: 36 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2384 Khuyến phát Bồ Đề Tâm Văn (buổi 2)
Cập nhật: 09.01.2019 | Lượt nghe: 25 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2383 Ta và thế giới
Cập nhật: 09.01.2019 | Lượt nghe: 20 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2382 Vía Bồ Tát Địa Tạng
Cập nhật: 09.01.2019 | Lượt nghe: 17 | Download: Click download
Thích Trí Huệ