Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm
Pháp âm
Pháp âm
2460 Phật Pháp dành cho tuổi học trò
Cập nhật: 09.04.2019 | Lượt nghe: 48 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2459 3 điều mai mắn cho người tu tập
Cập nhật: 09.04.2019 | Lượt nghe: 68 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2453 Kỷ năng Hoằng Pháp, Trang bị hành trang phần 1
Cập nhật: 07.04.2019 | Lượt nghe: 67 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2452 Chăm sóc người cao tuổi
Cập nhật: 07.04.2019 | Lượt nghe: 45 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2451 Thiền tập lần thứ 38, Đoạn diệt Pháp làm cho mình khổ
Cập nhật: 07.04.2019 | Lượt nghe: 54 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2450 Tết an lành
Cập nhật: 17.03.2019 | Lượt nghe: 174 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2449 Thiền cho người bận rộn
Cập nhật: 17.03.2019 | Lượt nghe: 196 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2448 Thiền tập lần thứ 37, Minh Sát Tuệ ... Đoạn diệt 1 Pháp
Cập nhật: 17.03.2019 | Lượt nghe: 157 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2447 Kiếp này đỡ khổ, kiếp sau hết khổ
Cập nhật: 17.03.2019 | Lượt nghe: 150 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2446 Kinh Bát Đại Nhân Giác (buổi 7)
Cập nhật: 17.03.2019 | Lượt nghe: 147 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32350 Ân thâm cha mẹ
Cập nhật: 17.03.2019 | Lượt nghe: 646 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32349 Thánh đệ tử Phật
Cập nhật: 17.03.2019 | Lượt nghe: 513 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32348 Niệm Phật và niệm Phật chuyên sâu
Cập nhật: 17.03.2019 | Lượt nghe: 636 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32347 Đến từ đâu , đi về đâu
Cập nhật: 17.03.2019 | Lượt nghe: 620 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32346 4 hạnh phúc với chiếc bánh mật
Cập nhật: 17.03.2019 | Lượt nghe: 516 | Download: Click download
Thích Trí Huệ