Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm
Pháp âm
Pháp âm
mp32119 Tội phước - phước tội
Cập nhật: 01.07.2018 | Lượt nghe: 602 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32118 Tương Ưng Cảnh Giới
Cập nhật: 01.07.2018 | Lượt nghe: 539 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32117 Tu cần phải làm gì
Cập nhật: 01.07.2018 | Lượt nghe: 415 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32116 Kinh Pháp Cú, phẩm 3, phẩm Tâm (câu 35)
Cập nhật: 01.07.2018 | Lượt nghe: 360 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32115 Thiện Pháp và xuất thế gian Pháp
Cập nhật: 01.07.2018 | Lượt nghe: 420 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32114 Vãng sanh về đâu, không vãng sanh về đâu
Cập nhật: 01.07.2018 | Lượt nghe: 569 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32113 Kinh Pháp Cú phẩm 25, phẩm Tỳ Kheo (Câu 379, 380, 381, 382)
Cập nhật: 01.07.2018 | Lượt nghe: 441 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32112 Pháp và Ba La Đề Mọc Xoa
Cập nhật: 01.07.2018 | Lượt nghe: 492 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32110 Phước báo và công đức của quy y Tam Bảo
Cập nhật: 28.06.2018 | Lượt nghe: 676 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32109 Đạo và đời
Cập nhật: 28.06.2018 | Lượt nghe: 712 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32108 Niệm Phật đắc Pháp
Cập nhật: 28.06.2018 | Lượt nghe: 625 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32107 Thiền tập lần 2 - Minh Sát Tuệ - Vipassana
Cập nhật: 28.06.2018 | Lượt nghe: 608 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32106 Chùa Pháp Tạng đón giao thừa xuân Mậu Tuất 2018
Cập nhật: 28.06.2018 | Lượt nghe: 581 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32105 Thiền tập lần 1 - Minh Sát Tuệ - Vipassana - bài 1
Cập nhật: 28.06.2018 | Lượt nghe: 555 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32104 Chuyện con chó
Cập nhật: 28.06.2018 | Lượt nghe: 688 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32103 Mai mắn cả đời
Cập nhật: 28.06.2018 | Lượt nghe: 735 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32102 Tứ dự lưu phần
Cập nhật: 28.06.2018 | Lượt nghe: 627 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32101 Cuộc sống hạnh phúc
Cập nhật: 28.06.2018 | Lượt nghe: 733 | Download: Click download
Thích Trí Huệ