Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm
Pháp âm
Pháp âm
mp30169 Đầu năm viếng chùa xin lộc Phật
Cập nhật: 03.12.2012 | Lượt nghe: 777 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30168 Ăn mày lộc Phật
Cập nhật: 03.12.2012 | Lượt nghe: 772 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30167 Bản đồ tu Phật
Cập nhật: 03.12.2012 | Lượt nghe: 1505 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30166 Xuân Tịnh độ
Cập nhật: 03.12.2012 | Lượt nghe: 946 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30165 Lá thư Tịnh độ 7
Cập nhật: 03.12.2012 | Lượt nghe: 751 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30164 Nhặt lá Bồ-đề
Cập nhật: 03.12.2012 | Lượt nghe: 771 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30163 Bảy hạng người ví như nước 2
Cập nhật: 03.12.2012 | Lượt nghe: 831 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30163 Bảy hạng người ví như nước 1
Cập nhật: 03.12.2012 | Lượt nghe: 745 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30162 Tác pháp sám hối
Cập nhật: 03.12.2012 | Lượt nghe: 808 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30161 Lá thư Tịnh độ 6
Cập nhật: 03.12.2012 | Lượt nghe: 694 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30159 Hạnh tu làm công quả
Cập nhật: 03.12.2012 | Lượt nghe: 855 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30158 Tìm cho mình một lối đi
Cập nhật: 03.12.2012 | Lượt nghe: 688 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30157 Mười món ma đại nạn của người tu
Cập nhật: 03.12.2012 | Lượt nghe: 934 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30156 Vượt qua 20 điều khó làm
Cập nhật: 03.12.2012 | Lượt nghe: 843 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30155 Tu nhất kiếp ngộ nhất thời
Cập nhật: 03.12.2012 | Lượt nghe: 825 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30154 Thầy ơi con về đâu
Cập nhật: 03.12.2012 | Lượt nghe: 828 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30151 Chưa đến Tây phương chớ vội quay về
Cập nhật: 03.12.2012 | Lượt nghe: 893 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30150 Báo hiếu đâu phải xa vời
Cập nhật: 03.12.2012 | Lượt nghe: 843 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30148 Cứu người tức cứu mình
Cập nhật: 03.12.2012 | Lượt nghe: 804 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30147 Lá thư Tịnh độ 5
Cập nhật: 03.12.2012 | Lượt nghe: 691 | Download: Click download
Thích Trí Huệ