Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm
Pháp âm
Pháp âm
0043-Phật tử thuần thành
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 1158 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0042-Hạ thủ công phu
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 1176 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0041-Ánh sáng Phật pháp 23
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 1133 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0039-Niệm Phật thành Phật
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 1175 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0038-Pháp xuất thế gian
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 1208 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0037-Hóa giải nỗi khổ niềm đau
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 996 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0036-Bồ-tát giáo hóa
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 1215 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0034-Cửa thiền dính bụi
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 1221 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0033-Quán trọ tàn canh
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 1270 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0032-Lời Phật dạy
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 1385 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0031-Công đức viếng chùa lễ Phật
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 1174 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0030-Sứ giả Như Lai
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 1242 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0028-Vô thường
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 1021 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0027-Tìm Phật nơi đâu
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 1111 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0025-Bệnh viện tâm linh
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 1152 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0024-Hình ảnh trâu và cọp trong cửa thiền
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 1147 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0023-Ai ơi đừng tuyệt vọng
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 1306 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0022-Oai-thần-trong-câu-niệm-Phật-1
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 1138 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0022-Oai-thần-trong-câu-niệm-Phật-2
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 1014 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0021-Vượt qua lỗi lầm
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 1281 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng