Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm
Pháp âm
Pháp âm
mp30055 Đêm tụng Kinh Pháp Hoa ngày thấy hoa sen nở
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 935 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30054 Chuông tỉnh hồn ai
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 891 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30053 Chướng duyên
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 1006 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30052 Bí ẩn thế giới siêu hình 1
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 897 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30052 Bí ẩn thế giới siêu hình 2
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 900 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30051 Oan gia trái chủ
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 1003 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30050- Tứ y pháp
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 955 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30049- Nghịch cảnh và thử thách
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 1024 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30048- Cực lạc không xa
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 998 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30047 Về bên chân Phật
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 883 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30045 Chuyển họa thành phúc
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 888 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30044- Đừng làm khổ nhau
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 953 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30043-Phật tử thuần thành
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 949 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30042-Hạ thủ công phu
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 931 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30041- Ánh sáng Phật pháp 23
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 834 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30039- Niệm Phật thành Phật
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 869 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30038- Pháp xuất thế gian
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 877 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0220 Động đất sóng thần 3
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 880 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0219 Kinh Thiện Ác Nhân Quả 2
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 721 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0218 Kinh Thiện Ác Nhân Quả 1 quả báo địa ngục
Cập nhật: 01.12.2012 | Lượt nghe: 799 | Download: Click download
Thích Trí Huệ