Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm
Pháp âm
Pháp âm
2090 Niệm Phật là về với Phật
Cập nhật: 12.04.2018 | Lượt nghe: 58 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2089 Tu nhất tâm
Cập nhật: 12.04.2018 | Lượt nghe: 51 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2088 Kính Phật trọng Tăng và tu tập
Cập nhật: 12.04.2018 | Lượt nghe: 34 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2087 Kinh Pháp Cú phẩm 2, Không Phóng Dật phần 2
Cập nhật: 12.04.2018 | Lượt nghe: 37 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2086 Chánh kiến và chánh Pháp
Cập nhật: 12.04.2018 | Lượt nghe: 32 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2085 Phật dạy con tu
Cập nhật: 12.04.2018 | Lượt nghe: 40 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2084 Tu là sửa
Cập nhật: 12.04.2018 | Lượt nghe: 41 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2083 Vầng trăng yêu thương
Cập nhật: 12.04.2018 | Lượt nghe: 31 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2082 Phật giáo thời Lý Trần
Cập nhật: 12.04.2018 | Lượt nghe: 39 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2081 6 Pháp làm thay đổi vận mạng
Cập nhật: 12.04.2018 | Lượt nghe: 39 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32010 Kinh Pháp Cú, phẩm 9, Phẩm Ác
Cập nhật: 03.04.2018 | Lượt nghe: 211 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32009 Kinh Pháp Cú, phẩm 17, Phẩm Sân Hận
Cập nhật: 03.04.2018 | Lượt nghe: 196 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32008 Kinh Pháp Cú, phần 8, Phẩm Ngạn
Cập nhật: 03.04.2018 | Lượt nghe: 188 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32007 Tu thiền khóa 1, tọa thiền phần 3
Cập nhật: 03.04.2018 | Lượt nghe: 212 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32006 Kỷ năng quán chiếu ngũ uẩn
Cập nhật: 03.04.2018 | Lượt nghe: 229 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32005 Tu thiền tập khóa 1, Tổng quan về tiến trình tu tập
Cập nhật: 03.04.2018 | Lượt nghe: 206 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32004 Kinh Bát Đại Nhân Giác
Cập nhật: 03.04.2018 | Lượt nghe: 186 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32003 Đau khổ và sanh tử
Cập nhật: 03.04.2018 | Lượt nghe: 189 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32002 Báo hiếu theo tinh thần Phật Pháp
Cập nhật: 03.04.2018 | Lượt nghe: 183 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32001 Ứng dụng và thực hành lời Phật dạy
Cập nhật: 03.04.2018 | Lượt nghe: 192 | Download: Click download
Thích Trí Huệ