Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm
Pháp âm
Pháp âm
mp32059 Phật là ai , ta là ai
Cập nhật: 26.04.2018 | Lượt nghe: 251 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32058 Tu đúng thì chứng đắc
Cập nhật: 26.04.2018 | Lượt nghe: 283 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32057 Cuộc sống thế nào là được
Cập nhật: 26.04.2018 | Lượt nghe: 319 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32056 Con đường tu tập
Cập nhật: 26.04.2018 | Lượt nghe: 263 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32055 Bệnh khổ tâm
Cập nhật: 26.04.2018 | Lượt nghe: 378 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32054 Ràng buộc và giải thoát
Cập nhật: 26.04.2018 | Lượt nghe: 394 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32053 Bốn thứ chết mang theo
Cập nhật: 26.04.2018 | Lượt nghe: 365 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32052 Có tu không tu
Cập nhật: 26.04.2018 | Lượt nghe: 362 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32051 Ý nghĩa chữ tu
Cập nhật: 26.04.2018 | Lượt nghe: 320 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32049 Trí tuệ và niệm Phật
Cập nhật: 24.04.2018 | Lượt nghe: 354 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32048 Tu siêu cảnh giới
Cập nhật: 24.04.2018 | Lượt nghe: 378 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32047 Kinh Pháp Cú phẩm 2, Không Phóng Dật câu 26
Cập nhật: 24.04.2018 | Lượt nghe: 327 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32046 Pháp quán tận diệt đau khổ
Cập nhật: 24.04.2018 | Lượt nghe: 335 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32045 Ý nghĩa của giáo Pháp Phật
Cập nhật: 24.04.2018 | Lượt nghe: 430 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32044 Vào cửa Phật
Cập nhật: 24.04.2018 | Lượt nghe: 423 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32043 Pháp giới và chúng sanh
Cập nhật: 24.04.2018 | Lượt nghe: 381 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32042 Đời mê ta tỉnh
Cập nhật: 24.04.2018 | Lượt nghe: 393 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32041 Đau khổ và sanh tử
Cập nhật: 24.04.2018 | Lượt nghe: 409 | Download: Click download
Thích Trí Huệ