Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm
Pháp âm
Pháp âm
2070 Vô minh làm ta đau khổ
Cập nhật: 28.03.2018 | Lượt nghe: 75 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2069 Tham, Sân, Si
Cập nhật: 28.03.2018 | Lượt nghe: 109 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2068 Nghiệp và nhận thức
Cập nhật: 28.03.2018 | Lượt nghe: 50 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2067 Thiền
Cập nhật: 28.03.2018 | Lượt nghe: 80 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2066 Đức Phật người thầy vĩ đại của nhân loại
Cập nhật: 28.03.2018 | Lượt nghe: 133 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2065 Kinh Pháp Cú phẩm 25
Cập nhật: 27.03.2018 | Lượt nghe: 68 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2064 Hai Pháp học và hai Pháp hành
Cập nhật: 27.03.2018 | Lượt nghe: 63 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2063 Tu thiền tập khóa 3 phần 3
Cập nhật: 27.03.2018 | Lượt nghe: 130 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2062 Tu thiền tập khóa 3 phần 2
Cập nhật: 27.03.2018 | Lượt nghe: 78 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2061 Tu thiền tập khóa 3, phần 1
Cập nhật: 27.03.2018 | Lượt nghe: 119 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2059 Phật là ai, ta là ai
Cập nhật: 25.02.2018 | Lượt nghe: 100 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2058 Tu đúng thì chứng đắc
Cập nhật: 25.02.2018 | Lượt nghe: 90 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2057 Cuộc sống thế nào là được
Cập nhật: 25.02.2018 | Lượt nghe: 117 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2056 Con đường tu tập
Cập nhật: 25.02.2018 | Lượt nghe: 82 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2055 Bệnh khổ tâm
Cập nhật: 25.02.2018 | Lượt nghe: 92 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2954 Ràng buộc và giải thoát
Cập nhật: 25.02.2018 | Lượt nghe: 86 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2053 Bốn thứ chết mang theo
Cập nhật: 25.02.2018 | Lượt nghe: 65 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2052 Có tu, không tu
Cập nhật: 25.02.2018 | Lượt nghe: 66 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2051 Ý nghĩa chữ Tu
Cập nhật: 25.02.2018 | Lượt nghe: 67 | Download: Click download
Thích Trí Huệ