Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm
Pháp âm
Pháp âm
2050 Thánh trí và Bồ Tát đạo về quê hương Phật
Cập nhật: 25.02.2018 | Lượt nghe: 101 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2049 Trí tuệ và niệm Phật
Cập nhật: 25.02.2018 | Lượt nghe: 143 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2048 Tu siêu cảnh giới
Cập nhật: 25.02.2018 | Lượt nghe: 109 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2047 Kinh Pháp Cú phẩm 2, Không phóng dật , câu 26
Cập nhật: 25.02.2018 | Lượt nghe: 90 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2046 Pháp quán tận diệt đau khổ
Cập nhật: 25.02.2018 | Lượt nghe: 93 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2045 Ý nghĩa của giáo pháp Phật
Cập nhật: 25.02.2018 | Lượt nghe: 62 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2044 Vào cửa Phật
Cập nhật: 25.02.2018 | Lượt nghe: 79 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2043 Pháp giới và chúng sanh
Cập nhật: 25.02.2018 | Lượt nghe: 79 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2042 Đời mê ta tỉnh
Cập nhật: 25.02.2018 | Lượt nghe: 79 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2041 Đau khổ và sanh tử
Cập nhật: 25.02.2018 | Lượt nghe: 86 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp31990 Bốn kết quả tu
Cập nhật: 30.01.2018 | Lượt nghe: 233 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp31989 Lỗi đạo làm con
Cập nhật: 30.01.2018 | Lượt nghe: 184 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp31988 Đạo hiếu có từ đâu
Cập nhật: 30.01.2018 | Lượt nghe: 157 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp31987 Vu Lan nhớ mẹ thương cha
Cập nhật: 30.01.2018 | Lượt nghe: 140 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp31986 Thành trì bài 1
Cập nhật: 30.01.2018 | Lượt nghe: 134 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp31985 Phát tám tâm niệm Phật
Cập nhật: 30.01.2018 | Lượt nghe: 165 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp31984 Khuyến phát tâm Bồ Đề văn
Cập nhật: 30.01.2018 | Lượt nghe: 110 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp31983 Con đường giải thoát
Cập nhật: 30.01.2018 | Lượt nghe: 196 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp31982 Đừng lở duyên tu
Cập nhật: 30.01.2018 | Lượt nghe: 145 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp31981 Không nên để tới ngày mai
Cập nhật: 30.01.2018 | Lượt nghe: 194 | Download: Click download
Thích Trí Huệ