Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm
Pháp âm
Pháp âm
2439 Giải đề, đề tài thực tập diễn giảng
Cập nhật: 14.03.2019 | Lượt nghe: 281 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2435 Kinh Bát Đại Nhân Giác , buổi 6
Cập nhật: 14.03.2019 | Lượt nghe: 316 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2432 Khóa tu thiền tập lần thứ 16, 37 phẩm trợ đạo, ngũ lực
Cập nhật: 12.03.2019 | Lượt nghe: 378 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2431 Khuyến phát Bồ Đề Tâm Văn, niệm Phật trọng ân (phần 2)
Cập nhật: 12.03.2019 | Lượt nghe: 287 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp3 2320 Tu thiền, tu tịnh, thiền tịnh song hành
Cập nhật: 11.03.2019 | Lượt nghe: 487 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32319 Gieo duyên làm Thánh
Cập nhật: 11.03.2019 | Lượt nghe: 568 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp3 2318 Đạo lộ tu tập
Cập nhật: 11.03.2019 | Lượt nghe: 504 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32317 Không tu khổ lắm
Cập nhật: 11.03.2019 | Lượt nghe: 565 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32316 Kinh Pháp Cú phẩm 26, Bà La Môn (câu 402)
Cập nhật: 11.03.2019 | Lượt nghe: 475 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32315 Thiền Phật Giáo, bài 2, Ngũ uẩn là gì (phần 2)
Cập nhật: 11.03.2019 | Lượt nghe: 460 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32314 Thiền Vipassana Minh Sát Tuệ, 5 uẩn là gì (tiếp theo)
Cập nhật: 11.03.2019 | Lượt nghe: 462 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32313 Thiền tập lần thứ 19, bài, Thập Nhị Nhân Duyên
Cập nhật: 11.03.2019 | Lượt nghe: 447 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp3 2312 Thay đổi cuộc đời
Cập nhật: 11.03.2019 | Lượt nghe: 562 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32311 6 việc hối hận về sau
Cập nhật: 11.03.2019 | Lượt nghe: 573 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32310 Tổng quan về lời Phật dạy
Cập nhật: 10.03.2019 | Lượt nghe: 514 | Download: Click download
Thích Trí Huệ