Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm
Pháp âm
Pháp âm
mp31970 Đại lễ Vu Lan báo hiếu PL 2561
Cập nhật: 26.01.2018 | Lượt nghe: 67 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp31969 Báo hiếu một cách thiết thực
Cập nhật: 26.01.2018 | Lượt nghe: 70 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp31968 Ý nghĩa sự kiện Phật đản sanh tại vườn Lâm Tỳ Ni
Cập nhật: 26.01.2018 | Lượt nghe: 65 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp31967 Chuyên đề 12, Bồ Tát cư sĩ
Cập nhật: 26.01.2018 | Lượt nghe: 93 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp31966 Dạy khôn khôn dạy
Cập nhật: 26.01.2018 | Lượt nghe: 90 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp31965 Dùng trí tuệ mà báo hiếu
Cập nhật: 26.01.2018 | Lượt nghe: 96 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp31964 Những câu hỏi thách thức nhân loại
Cập nhật: 26.01.2018 | Lượt nghe: 77 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp31963 Kinh Đại Bát Niết Bàn
Cập nhật: 26.01.2018 | Lượt nghe: 85 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp31962 Pháp số số 3
Cập nhật: 26.01.2018 | Lượt nghe: 141 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp31961 Không gì bằng bằng quy y Tam Bảo
Cập nhật: 26.01.2018 | Lượt nghe: 36 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp31960 Cơn mưa Pháp
Cập nhật: 26.01.2018 | Lượt nghe: 109 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp31959 Phật học danh số
Cập nhật: 26.01.2018 | Lượt nghe: 135 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp31958 Các vấn đề về Tịnh Độ
Cập nhật: 26.01.2018 | Lượt nghe: 88 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp31957 Vườn Lâm Tỳ Ni xưa và nay
Cập nhật: 26.01.2018 | Lượt nghe: 63 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp31956 Chuyện kể từ Lâm Tỳ Ni
Cập nhật: 26.01.2018 | Lượt nghe: 86 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp31955 Tại sao gọi là ngày Phật Đản
Cập nhật: 26.01.2018 | Lượt nghe: 66 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp31954 Nhân duyên đức Phật đản sanh
Cập nhật: 26.01.2018 | Lượt nghe: 70 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp31953 Nỗi khổ lớn và niềm vui lớn
Cập nhật: 26.01.2018 | Lượt nghe: 77 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp31952 Trụ trì và Phật tử
Cập nhật: 26.01.2018 | Lượt nghe: 84 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp31951 Đừng để mất cơ hội làm người
Cập nhật: 26.01.2018 | Lượt nghe: 74 | Download: Click download
Thích Trí Huệ