Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm
Pháp âm
Pháp âm
mp32059 Phật là ai , ta là ai
Cập nhật: 26.04.2018 | Lượt nghe: 610 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32058 Tu đúng thì chứng đắc
Cập nhật: 26.04.2018 | Lượt nghe: 632 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32057 Cuộc sống thế nào là được
Cập nhật: 26.04.2018 | Lượt nghe: 752 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32056 Con đường tu tập
Cập nhật: 26.04.2018 | Lượt nghe: 655 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32055 Bệnh khổ tâm
Cập nhật: 26.04.2018 | Lượt nghe: 800 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32054 Ràng buộc và giải thoát
Cập nhật: 26.04.2018 | Lượt nghe: 801 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32053 Bốn thứ chết mang theo
Cập nhật: 26.04.2018 | Lượt nghe: 794 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32052 Có tu không tu
Cập nhật: 26.04.2018 | Lượt nghe: 741 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32051 Ý nghĩa chữ tu
Cập nhật: 26.04.2018 | Lượt nghe: 737 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32049 Trí tuệ và niệm Phật
Cập nhật: 24.04.2018 | Lượt nghe: 712 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32048 Tu siêu cảnh giới
Cập nhật: 24.04.2018 | Lượt nghe: 745 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32047 Kinh Pháp Cú phẩm 2, Không Phóng Dật câu 26
Cập nhật: 24.04.2018 | Lượt nghe: 644 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32046 Pháp quán tận diệt đau khổ
Cập nhật: 24.04.2018 | Lượt nghe: 712 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32045 Ý nghĩa của giáo Pháp Phật
Cập nhật: 24.04.2018 | Lượt nghe: 737 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32044 Vào cửa Phật
Cập nhật: 24.04.2018 | Lượt nghe: 683 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32043 Pháp giới và chúng sanh
Cập nhật: 24.04.2018 | Lượt nghe: 745 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32042 Đời mê ta tỉnh
Cập nhật: 24.04.2018 | Lượt nghe: 704 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32041 Đau khổ và sanh tử
Cập nhật: 24.04.2018 | Lượt nghe: 715 | Download: Click download
Thích Trí Huệ