Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm
Pháp âm
Pháp âm
2119 Tội phước, phước tội
Cập nhật: 24.04.2018 | Lượt nghe: 865 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2118 Tương ưng cảnh giới
Cập nhật: 24.04.2018 | Lượt nghe: 793 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2117 Tu cần phải làm gì
Cập nhật: 24.04.2018 | Lượt nghe: 752 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2116 Kinh Pháp Cú, phẩm 3, phẩm Tâm câu 35
Cập nhật: 24.04.2018 | Lượt nghe: 771 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2115 Thiện Pháp và xuất thế gian Pháp
Cập nhật: 24.04.2018 | Lượt nghe: 772 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2114 Vãng sanh về đâu, không vãng sanh về đâu
Cập nhật: 24.04.2018 | Lượt nghe: 744 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2113 Kinh Pháp Cú, phẩm 25, phẩm Tỳ Kheo câu 379,380,381,382
Cập nhật: 24.04.2018 | Lượt nghe: 689 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2112 Pháp và Ba La Đề Mộc Xoa
Cập nhật: 24.04.2018 | Lượt nghe: 776 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2110 Phước báo và công đức của quy y Tam Bảo
Cập nhật: 24.04.2018 | Lượt nghe: 758 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2109 Đạo và đời
Cập nhật: 24.04.2018 | Lượt nghe: 963 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2108 Niệm Phật đắc Pháp
Cập nhật: 24.04.2018 | Lượt nghe: 855 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2107 Thiền tập lần 2 Minh Sát Tuệ - Vipassana bài 3
Cập nhật: 24.04.2018 | Lượt nghe: 873 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2106 Chùa Pháp Tạng đón giao thừa 2018
Cập nhật: 24.04.2018 | Lượt nghe: 1089 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2105 Thiền tập lần 1 - Minh Sắc Tuệ - vipassana, bài 1
Cập nhật: 24.04.2018 | Lượt nghe: 941 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2104 Chuyện con chó
Cập nhật: 24.04.2018 | Lượt nghe: 850 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2103 Mai mắn cả đời người
Cập nhật: 24.04.2018 | Lượt nghe: 777 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2102 Tứ dự lưu phần
Cập nhật: 24.04.2018 | Lượt nghe: 929 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2101 Cuộc sống hạnh phúc
Cập nhật: 24.04.2018 | Lượt nghe: 824 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32040 Nguy hiểm của luân hồi
Cập nhật: 21.04.2018 | Lượt nghe: 619 | Download: Click download
Thích Trí Huệ