Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm
Pháp âm
Pháp âm
2089 Tu nhất tâm
Cập nhật: 12.04.2018 | Lượt nghe: 364 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2088 Kính Phật trọng Tăng và tu tập
Cập nhật: 12.04.2018 | Lượt nghe: 335 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2087 Kinh Pháp Cú phẩm 2, Không Phóng Dật phần 2
Cập nhật: 12.04.2018 | Lượt nghe: 303 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2086 Chánh kiến và chánh Pháp
Cập nhật: 12.04.2018 | Lượt nghe: 318 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2085 Phật dạy con tu
Cập nhật: 12.04.2018 | Lượt nghe: 274 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2084 Tu là sửa
Cập nhật: 12.04.2018 | Lượt nghe: 261 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2083 Vầng trăng yêu thương
Cập nhật: 12.04.2018 | Lượt nghe: 363 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2082 Phật giáo thời Lý Trần
Cập nhật: 12.04.2018 | Lượt nghe: 281 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2081 6 Pháp làm thay đổi vận mạng
Cập nhật: 12.04.2018 | Lượt nghe: 296 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32010 Kinh Pháp Cú, phẩm 9, Phẩm Ác
Cập nhật: 03.04.2018 | Lượt nghe: 391 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32009 Kinh Pháp Cú, phẩm 17, Phẩm Sân Hận
Cập nhật: 03.04.2018 | Lượt nghe: 377 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32008 Kinh Pháp Cú, phần 8, Phẩm Ngạn
Cập nhật: 03.04.2018 | Lượt nghe: 386 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32007 Tu thiền khóa 1, tọa thiền phần 3
Cập nhật: 03.04.2018 | Lượt nghe: 430 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32006 Kỷ năng quán chiếu ngũ uẩn
Cập nhật: 03.04.2018 | Lượt nghe: 474 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32005 Tu thiền tập khóa 1, Tổng quan về tiến trình tu tập
Cập nhật: 03.04.2018 | Lượt nghe: 404 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32004 Kinh Bát Đại Nhân Giác
Cập nhật: 03.04.2018 | Lượt nghe: 383 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32003 Đau khổ và sanh tử
Cập nhật: 03.04.2018 | Lượt nghe: 357 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32002 Báo hiếu theo tinh thần Phật Pháp
Cập nhật: 03.04.2018 | Lượt nghe: 404 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32001 Ứng dụng và thực hành lời Phật dạy
Cập nhật: 03.04.2018 | Lượt nghe: 418 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32000 Sắc Pháp và tâm pháp
Cập nhật: 03.04.2018 | Lượt nghe: 389 | Download: Click download
Thích Trí Huệ