THẦN KINH TỌA – TEO CƠ

THẦN KINH TỌA – TEO CƠ

THẦN KINH TỌA – TEO CƠ

THẦN KINH TỌA – TEO CƠ

THẦN KINH TỌA – TEO CƠ
THẦN KINH TỌA – TEO CƠ
THẦN KINH TỌA – TEO CƠ

1/ Thuốc ruợu Bắc

- Quế Châu                         2 chỉ

- Nhức Hương                      5 chỉ

- Hổ Cốt giao                       3 chỉ

- Thục Địa                            3 chỉ

- Mộc Hương                        4 chỉ

- Quyết Kiệt                         4 chỉ

- Đinh Hương                        1 chỉ

- Lưu Hội                              2 chỉ

- Mộc Dược                          5 chỉ

- Đường phèn                       100g

- Ngâm 1 lít rượu

- Ngày uống 3 lần trước bữa ăn, 1 lần 1 ly nhỏ (nữa ly vừa)

2/ Thuốc rượu Nam

- Chân chim (sao vàng)               1 chén

- Chùm gởi (sao vàng,thủy thổ)    1 chén

- Rễ Ô Môi                                 1 chén

- Rễ Nhàu                                  1 chén

- Ngãi Xanh                                1 chén

- Ngãi Vàng                                1 chén

- Nhục Quế                                4 chén

- 200 cà ram đường phèn

- Uống ngày 2-3 lần, 1 lần nữa ly

3/ Thuốc rượu Bắc

- Long não                                 5 chỉ

- Đinh hương                             2 chỉ

- Quế  khâu                               3 chỉ

- Băng Phiến                             5 chỉ

- Hắc Phụ Tử                             2 chỉ

- Đâu khấu                                 3 chỉ

- Ngâm rượu vừa ngập

- Xoa bóp đau nhức

4/ Thuốc rượu xoa bóp

-          Hột gấc

-          Hột gấc rang vang đâm giã nát, mịn  rôi ngâm rượu vừa ngập

5/ Thuốc rượu Bắc

- Chánh đơn quy                         1 lượng

- Xuyên khung                            1 lượng

- Ngưu Tất                                 1 lượng

- Đỗ Trọng                                  1 lượng

- Địa hoàng                                5 chỉ

- Ngâm 2 lít rượu

- Ngày 2 lần mỗi lần nữa ly