Chùa Pháp Tạng

Chùa Pháp Tạng

Chùa Pháp Tạng

Chùa Pháp Tạng

Chùa Pháp Tạng
Chùa Pháp Tạng
Thiền Tập Tại Chùa Pháp Tạng
mp32505 Khóa tu thiền 19 phần 2, Đoạn diệt triền cái
Cập nhật: 15.07.2019 | Lượt nghe: 0 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32412 Khóa tu thiền tập lần thứ 15. Thực tập thiền tọa
Cập nhật: 03.07.2019 | Lượt nghe: 0 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32387 Khóa tu thiền tập lần thứ 14, Thiền tọa
Cập nhật: 03.07.2019 | Lượt nghe: 0 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32304 Khóa tu thiền tập lần 10, bài, Đoạn dòng sanh tử
Cập nhật: 03.07.2019 | Lượt nghe: 0 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32266 Tu thiền khóa 8, bài thiền và thực tập thiền
Cập nhật: 03.07.2019 | Lượt nghe: 0 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32265 Thiền tập lần 8, bài Thất Bồ Đề Phần
Cập nhật: 03.07.2019 | Lượt nghe: 0 | Download: Click download
Thích Trí Huệ