►► THƯ MỜI THAM DỰ BUỔI THỨ 37 LỚP 'HỌC & THỰC TẬP THIỀN PHẬT GIÁO VIPASSANA CHÙA XÁ LỢI 04 - 05 - 2021

►► https://www.youtube.com/c/Thuy%E1%BA%BFtPh%C3%A1pTh%C3%ADchTr%C3%ADHu%E1%BB%87m%E1%BB%9Bi/videos

►► https://www.youtube.com/c/Ph%C3%A1pT%E1%BA%A1ng/videos

KHỔ ĐẾ là một trong bốn sự thật cao quý, chắc thật và đứng đắn nhất mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã phát hiện về bản chất của đời sống. Trong đó, Đức Phật chỉ rõ rằng xác thân năm uẩn con người là một tiểu vũ trụ mà chúng ta cứ mãi thấy lầm, chấp lầm, mê muội chấp thủ năm uẩn này làm "Ta, của Ta, tự ngã của Ta" mà sinh đau khổ. Thương chúng sanh mê muội luân hồi trong biển khổ, Phật ra đời truyền pháp "Tứ Diệu Đế" chỉ dạy chúng sanh về sự Khổ, nguyên nhân dẫn đến khổ, thực hành Thánh Giới – Thánh Định – Thánh Tuệ thoát khổ hưởng chân lạc.

Để hiểu sâu sắc hơn về chữ Khổ của Trần thế, trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi học thứ 37 với chủ đề: TỨ THÁNH ĐẾ (1) – KHỔ ĐẾ được sự giảng dạy của TT.Giảng Sư Thích Trí Huệ - UVTT Ban Hoằng Pháp TƯ GHPGVN vào lúc:

- Thời gian: Từ 18h30 - 20h00 Tối THỨ BA ngày 04/05/2021 (nhằm ngày 23/03/Tân Sửu).

- Địa điểm: Giảng đường Chùa PHẬT HỌC XÁ LỢI (89 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh)

►►Nhằm bảo vệ sức khỏe của bản thân và mọi người, quý vị tham dự lớp hoan hỷ chuẩn bị KHẨU TRANG và nước sát khuẩn.

❀Link LỚP HỌC & THỰC TẬP THIỀN CHÙA HƯNG PHƯỚC https://www.youtube.com/playlist?list=PLDNXwMSrzqLnmDim9n85zErn0_Y0lNY3g

❀Link tổng hợp VI DIỆU PHÁP Abhidhamma | TT. Thích Trí Huệ giảng giải: https://www.youtube.com/playlist?list=PLtR3g86-1M-isOkzWRg21lULnnxpMCOhb

❀Link KHÓA TU THIỀN PHẬT GIÁO CHÙA PHÁP TẠNG https://www.youtube.com/playlist?list=PLDNXwMSrzqLnqYQb0wZ6m418CUNKGjZO3

❀ Link LỚP HỌC & THỰC TẬP THIỀN CHÙA XÁ LỢI https://www.youtube.com/playlist?list=PLDNXwMSrzqLnHt1nzNiCXXmRA9Ysh-tFQ

✅MP3 Kinh Nikaya Thiết Yếu Tập 1+2: 1. https://drive.google.com/drive/folders/1sNT2fdWWjWCqwN7lJCYg-4Qn3mSAV_i_?usp=sharing 2. https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1wCg3j3_-p90oOjh5H9aahVLd72RDHT3z

Trân trọng thông báo và kính chúc an lành!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.


Chia sẻ Chia sẻ