Kính mời Quý Phật Tử trở về tham gia THỜI KHÓA TU HỌC TRÌ TỤNG KINH KIM QUANG MINH ngày 04 âm lịch hàng tháng

  ►►► https://www.youtube.com/feed/my_videos

► https://www.youtube.com/feed/my_videos

Kính mời Quý Phật Tử trở về tham gia THỜI KHÓA TU HỌC
TRÌ TỤNG KINH KIM QUANG MINH

- Thời gian: Từ 6h30 đến 14h00 
- Địa điểm: CHÙA PHÁP TẠNG - C3/8 Lê Đình Chi, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Được tổ chức định kỳ vào ngày 04 âm lịch hàng tháng 
Mọi thông tin chi tiết và thông báo tu học, xin liên hệ và theo dõi tại:
Số điện thoại: 028.3877.3877
- Fanpage: facebook.com/PhatsuPhapTang
Trân trọng kính mời và kính chúc an lành!
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT


Các bài viết khác

Chia sẻ Chia sẻ