VIÊM PHẾ QUẢN MÃN - VIÊM HỌNG

VIÊM PHẾ QUẢN MÃN - VIÊM HỌNG

VIÊM PHẾ QUẢN MÃN - VIÊM HỌNG

VIÊM PHẾ QUẢN MÃN - VIÊM HỌNG

VIÊM PHẾ QUẢN MÃN - VIÊM HỌNG
VIÊM PHẾ QUẢN MÃN - VIÊM HỌNG
VIÊM PHẾ QUẢN MÃN - VIÊM HỌNG

1/ Viêm phế quản mãn (Thuốc ngậm)

-          Bắc Cao Thảo                  5 chỉ

-          Bạch Cập                        5 chỉ

-          Băng Phiến                     1 chỉ

- Cách sắc: Tán mịn ngậm ngày 3-4 lần.

2/ Viêm phế quản mãn thay bổ phổi  (Thuốc nước)

- Bạch Quả (đập vỡ)                     16g

- Khoản Đông Hoa                        12g

- Bán Hạ ( Quế)                           12g

- Võ rễ dâu                                 12g

- Hạt tía tô                                 12g

- Hạnh nhân                                12g

- Ma Hoàng                                  8g

-  Hoàng Cầm                               8g

- Cam Thảo sống                           8g

 Triệu chứng: Diệu hen, ho hen phế quản lâu ngày không khỏi, đờm dãi nhiều.

Cách sắc:

3 chén còn 1 chén

2,5 chén còn 8 phân

3/ Viêm phế quản mãn tính

- Bách Bộ                                    20g

- Ma Hoàng                                  8g

- Tỏi                                           1 củ

- Rể cây bông                              3 cái

- Triệu chứng: gây ho, hen suyển

- sắc uống

4/ Viêm họng, ho

- Bách Bộ                                    12g

- Cam Thảo                                 4g

- Mạch Môn                                 12g

- Táng Bạch Bì                             12g

- Trầm Bì                                     6g

- Xạ cam                                    12g

- Cách sắc:

3 chén còn 1 chén

2.5 chén còn 8 phân

5/ Lao Phổi

- Bách bộ                                   16g

- Hoàng Cầm                              12g

- Đan Sâm                                  12g

- Đào Nhân                                 12g

- Cách sắc:

3 chén còn 1 chén

2.5 chén còn 8 phân

6/ Ho lâu không khỏi

- Kha Tử              5 chỉ (nướng vàng)

- Cam Thảo          2 chỉ

Hai vị này sắc uống hiệu nghiệm như thần kha tử nướng vàng đập vỡ

7/ Viêm phế quản mãn (giai đoạn đầu)

- Thiên môn         80g

- Mạch Môn          80g

- Bách Bộ            40g

- Tang Bạch Bì     40g

Cách sắc:

- Tán mịn luyện mật thành hoàn

- Ngày uống 12-16g thuốc hoàn

8/ Viêm Abidal - Yết Hầu

- Tỏi sống

- Mật ong

Cách sắc: Tỏi sống đập dẹp nướng chín trộn mật ong ngậm

9/ Đau cổ - đau sưng yết hầu (mục trong cổ)

- Ngũ bội          8 chỉ

- Phèn xanh      1 chỉ

- sắc uống

- Hay tán mịn trộn đều nặn nước chanh vào vò viên bằng đầu đũa: ngậm 1-2 lần là hết

10/ Viêm abidal cấp

- Sơn Tử Tô                  12g

- Bách Lượng Kim Căn    20g

- sắc uống 3 chén còn 1 chén

11/ Đau yết hầu – Abidal, Bạch hầu

- Sơn Tử Tô                   40g

- Đại Thánh                   20g

- Sơn khổ qua                40g

- Băng Phiến                  2g

- Thập diệp nhất chi Hoa 12g

- Tán thổi vào yết hầu