2863 Rèn luyện sức khỏe bằng tập động tác Đạt Ma dịch cân kinh ( Lương y . Thích Trí Huệ )