Liên hệ

Chùa Pháp Tạng

Địa chỉ: C3/8 Lê Đình Chi, Ấp 3, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM

Điện thoại: 02838773877 - 0912120412 - Fax: 0838778989

Liên hệ quản lí web:

093.93.67.789 (Hoàng Nam)
Email: [email protected]
Youtube: Thuyết Pháp Thích Trí Huệ

Website: chuaphaptang.com - thichtrihue.com - chuaphaptang.com.vn

Email: [email protected] - [email protected]

Chia sẻ Chia sẻ